28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gerdmar: Menade inte att vara nedsättande

Slutreplik: Gud älskar alla männi­skor och alla har samma oändliga värde. Oavsett kön, sexualitet, hudfärg. Men Gud har också skapat världen med vissa ordningar och vet bäst hur skapelsen är tänkt att fungera. D­ebatten om homosexualitet är känslig och jag vill verkligen inte såra människor. Mitt ordval "homosexuell livsstil" har uppfattats som nedsättande och det beklagar jag. Det var tänkt som en synonym till "utlevd homosexualitet". Men även om det är känsliga saker måste vi ge plats för ett ärligt samtal.

Ytterst handlar det om hur vi får veta Guds vilja. Paulus hänvisar till skapelsen och hur Gud har konstruerat man, kvinna och sexualitet. I 1 Kor 6 nämner han också som synd både äktenskapsbrott och otukt, men också att praktisera homosexualitet. Därför handlar det ofrånkomligen om bibelsyn.

Om man tror att Bibeln är Guds Ord påverkar det som här sägs en kristen livsstil. Om man inte tror att Bibeln är Guds Ord, eller att bara vissa delar är det, blir det en annan sak. Då kan man avfärda dessa ord som barn av sin tid. Men det Paulus säger är rotat i Guds vilja för äktenskapet. Och man kan inte skilja Guds kärlek från hans vilja som vi möter den i Bibeln. Även om det är smärtsamt har vi inget annat val än att tala sanning i kärlek.

Anders Gerdmar

Fler artiklar från Debatt