05 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rangordningen mellan män och kvinnor borta

Därför har jag inte ont i magen på grund av att jag är kvinna och föreståndare i Pingst, skriver Anethe Carlsson.

Jag skriver med anledning av Gustav Henrikssons debatt­artikel (Dagen 9/6) där han tar upp ämnet Bibeln och kvinnligt ledarskap, om bristen på teologiskt samtal i Pingst "korridorer" där det enligt Henriksson ekar tomt. Bara med det uttrycket visar han att han inte läst boken "Ester – ett hållbart ledarskap" eller så förstod han den inte.

Gustav Henriksson hänvisar till sina många års studier och sin långa kamp till skillnad från mig som kanske vill vara populär och som eventuellt söker b­ekräftelse av samhället, om jag nu spetsar till det lite. Jag som har dristat mig till att skriva om jämställdhet, det vill säga allas lika värde utifrån Guds ord. B­oken "Ester – ett hållbart ledarskap" har ett annat ärende, den talar om att alla som Gud gett gåvor, naturliga som andliga, har rätt att bruka dem till Guds församlings uppbyggnad, männi­skors frälsning och för att göra den här världen bättre. Den riktar sig till dem som önskar förvalta sitt uppdrag på ett hållbart sätt, både i förhållande till sig själv och sin omgivning. Vi har inte råd med att en del av församlingens resurser förblir obrukade.

Jag förstår att Gustav Henriksson inte är ute efter att polarisera utan vill ha ett uppriktigt svar och därför ska jag säga vad som är min utgångspunkt inför de bibeltexter han nämner, och jag vill med bestämdhet hävda att den inte är oreflekterad. Jag är föreståndare i en pingst­­församling och får inte ont i magen av att läsa 1 Kor14:33ff, 1 Tim 2,3 eller Tit 1 för att jag är kvinna, däremot får jag ont i magen av de beskrivningar som ges av hur ett gott ledarskap ska vara. "Oförvitliga män som inte är gifta mer än en gång, vars barn är troende och inte kan beskyllas för vilt och självsvåldigt liv. Oförvitliga för att det är Guds församling som man förvaltar. Inte vara självgod, inte vara häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, utan gästfri, behärskad", och så vidare. Det får jag ont i magen av.

För mig är det numera enkelt, Paulus tar itu med problem i sin tid bland hedningar, bland annat i Korint och i Efesos. Texterna Gustav Henriksson hänvisar till är så pragmatiska att man faktiskt kan tolka dem olika beroende på vilken utgångspunkt man tar.Och för mig personligen hamnar jag slutligen i 1 Moseboks första kapitel där det inte finns någon rangordning mellan man och kvinna utan är skapade att vara människor tillsammans och varandra till tjänst.

Rangordningen och konkurrensen mellan könen uppstod i syndafallet och är genom korsets kraft inte längre giltig, eller borde inte vara det. Därför säger Paulus i Galaterbrevet: ”Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus.” Det är mitt utgångsläge när jag läser pastoralbrevens texter om kvinnan och därför har jag inte ont i magen på grund av att jag är kvinna och föreståndare i Pingst.

Anethe Carlsson, pastor och föreståndare för Skärgårdskyrkan Värmdö och medförfattare till "Ester – ett hållbart ledarskap"

Fler artiklar från Debatt