Debatt

Gummisvärd räcker inte för unga kristna

Det är inte nog med bibelberättelser. Alla kristna, inte minst unga, behöver tränas i apologetik, det vill säga försvaret av den kristna läran.

###

Sverige är unikt genom att vi som land inte befunnit oss i krig på mer än tvåhundra år. Men krig kan förstås förekomma på fler fronter än de militära. Även om Sverige åtnjutit fred under lång tid, så pågår det andr­a former av strider inom landet. En sådan strid är intellektuell – och i verkligheten också djupt andlig – och handlar om vår världsbild, vår förståelse av vad det är för verklighet vi som människor är delaktiga i.

Var och en som genomgått svenskt utbildningsväsen vet att det, från grundskolan via gymnasiet till universitetet, är en miljö genomdränkt av kritik av kristen tro. Barn och ungdomar som kommer med en kristen tro attackeras återkommande utifrån olika icke-kristna världsbilder, främst ateistisk naturalism och radikal relativism. Attackerna får kraftfullt eldunderstöd från media

Denna situation ställer föräldrar och församling i en ny s­ituation. Om nästa generation inte får hjälp att intellektuellt tänka igenom den kristna tron riskerar vi att förlora allt för många av dem. Kristna behöver rustas med bärande argument för tro på Gud och för evangeliets historiska förankring.

Det räcker inte att återberätta bibelberättelser. I dag behöver alla kristna hjälp att förstå den kristna läran och tränas i apologetik, det vill säga försvaret av den läran. Som det står i Judas brev: ”Kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga”.

Världens i dag kanske främste apologet, William Lane Craig, säger: "Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi."

I slutet av augusti välkomnar vi för det tjugofjärde året i rad nya studenter till Credoakademin i Stockholm. Syftet är att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka.

Vi har genom åren fått se vilken enorm befrielse det är för unga kristna att möta en miljö där alla frågor är välkomna och ärliga frågor ges ärliga svar. Vi behöver som kristna varken isolera oss från omvärlden för att överleva eller ignorera frågor och kritik genom att fly in i en andlig värld. Det finns goda och tillräckliga skäl för den kristna trons sanning.

En ambassadör som inte kan svara på frågor om det land och den kultur han representerar har inte gjort sitt jobb. Vi är Kristi ambassadörer och det ingår i vårt uppdrag att representerar hans rike på ett övertygande och attraktivt sätt. Ändå är det nog så att många kristna tittar mer på tv eller surfar på nätet under en vecka än vad de sammanlagt under ett år gör för att lära sig att ge meningsfulla och genomtänkta svar på frågor om Bibeln och den kristna tron.

Behoven här är enorma. Det handlar om att skapa en kultur i våra familjer och i våra församlingar där det är naturligt att undersöka, pröva och utvärdera.

Vi behöver förstå alternativen till den kristna tron och varför vi inte håller dem för sanna. Och vi behöver förstå den kristna tron, den grundläggande kristna läran, och varför vi håller den för sann.

I en kultur som ofta sätter fokus på känsla och upplevelse måste vi våga vara en motkultur som också tar sanningsfrågorna på allvar.

Långsiktigt är detta av yttersta vikt för den kristna församlingen. Som William Lane Craig uttrycker det:" Om kristna kunde tränas att ge tillförlitliga bevis för vad de tror på och fullgoda svar på icke-troendes frågor och invändningar, då skulle den allmänna uppfattningen om kristna långsamt förändras.

Kristna skulle uppfattas som reflekterande människor att ta på allvar snarare än känslomässiga fanatiker eller fåntrattar. Evangeliet skulle vara ett reellt alternativ att ta till sig.”

krigföring. "Världens i dag kanske främste apologet, William Lane Craig, säger: 'Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi.'", skriver Stefan Gustavsson.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig