11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

36 000 skäl per år?

Äntligen vågar någon sätta fingret på och ifrågasätta ett av Sveriges absolut mest inhumana lagstiftning: Rätten till abort.

Tack Emelie Rynningsjö för att du lyfte frågan i en debattartikel (Dagen 22/10). Givetvis kan det finnas ömmande skäl för att bevilja en abort, men att det skulle finnas 36 000 skäl, varje år, torde inte ens den mest inbitne förespråkaren tro.

Sedan abortlagstiftningen infördes 1974 har över en miljon barn inte fått chansen till liv. En miljon av vilka många kanske skulle ha blivit framstående forskare, skickliga yrkesmän/kvinnor etcetera. Vilken skam för en välfärdsstat som Sverige!

Jag hoppas att Emelie Rynningsjös debattinlägg väcker någon av Sveriges opinionsbildare som kan börja verka för en ändrad syn på denna vidriga lagstiftning.

Kanske tidningen Dagen med dess kristna värdegrund kan ta täten i denna opinionsbildning?

Hans Eriksson

Fler artiklar från Debatt