Debatt

Vem har gett RKK företräde?

Verkligheten kan som bekant tolkas helt olika beroende på vems perspektiv man utgår ifrån.

Debattutbytet i Dagen om Katolska kyrkan har förbryllat mig, exempelvis Mikael Karlen­dal inlägg med rubriken "Katolska kyrkans självbild logisk" (Dagen 27/11). Jag som romersk katolik (och därtill reformkatolik) kan tyvärr inte hålla med honom om det. Allt blir tydligare om man använder sig av begreppet romersk-katolska kyrkan (RKK) – som blev till just år 1054 – och som är den kyrka Mikael Karlendal ska konvertera till men som han talar om som om den vore den synonym med den odelade (katolska) kyrkan som upphörde att existera år 1054. Viktigt att inte vilseleda läsare.

Vem har sagt att RKK har f­öreträde att tolka schismen år 1054 om vem som bröt med vem? Verkligheten kan som bekant tolkas helt olika beroende på vems perspektiv man utgår ifrån. Om Mikael Karlendal frågar någon representant från östkyrkan så förstår han vad jag menar. Och han bör då också passa på att fråga hur östkyrkan beskriver Konstantinopels upplevelse av de västliga korstågen – den tidens "jihadister" – ett par århundraden senare.

Marcus Birro skrev i samma debattutbyte och undrade: "Om vi har Jesus Kristus gemensamt, och det har vi ju, vad spelar då olikheterna egentligen för roll?" (Dagen 24/11). Det undrar jag också och har därför ofta varit förbryllad över just Marcus Birro som offentligt till och med ifrågasatt om Svenska kyrkans nuvarande ärkebiskop överhuvudtaget är kristen.

Jag har även varit förbryllad över min egen romersk katolske biskop Anders som så glatt promotar Ulf Ekman och hans nya bok som han skrivit förord i.

Detta samtidigt som biskop Anders gått hårt åt oss svenska reformkatoliker bara för att vi önskar en bredare, mer nyanserad, det vill säga mer kontinental, katolicism i Sverige än den konservativa katolicism som biskop Anders ensidigt vill odla med hjälp av nyfrälsta katoliker som gärna ser sig som nya katolska kyrko­lärare typ bland annat Ulf Ekman, Thomas Idergard och blivande katoliken och tillika b­livande katolska prästen Peder Bergqvist, nuvarande föreståndare på Berget.

Irène Nordgren

Fler artiklar för dig