17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mindre företag bäst i LSS-branschen

Vi ser inte kommuner som goda utförare. De saknar ofta god kompetens på området och har ofta byråkratiska regler som är hämmande.

Det har i nyhetsrapportering den senaste tiden uppmärksammats personlig assistans enligt LSS, och kostnaderna för densamma. Där framkommer, å ena sidan, att försäkringskassan blivit restriktivare i sina bedömningar och i flera fall inskränkt eller inte vidare beviljat personlig assistans till personer som tidigare beviljats sådan. Å andra sidan ökar kostnaderna kraftigt. Det har påpekats det något motsägelsefulla i detta, och att detta behöver utredas.

Tidningen Dagen bevakar förtjänstfullt dessa frågor, inte minst Elisabeth Sandlund på ledarplats, senaste 16 december.

Min fru och jag har en, numer vuxen, dotter som har flera fysiska, men inte mentala, funktionshinder. Vi har erfarenhet av personlig assistans i stort sett så länge LSS funnits. Dessutom har vi en annan dotter och en son som arbetat som personliga assistenter hos var för sig andra brukare och olika utförare. Vi har också flera bekanta som i egenskap av föräldrar har samma erfarenheter.

Med risk för att generalisera vill jag sammanfatta våra erfarenheter. Vi ser inte kommuner som goda utförare. De saknar ofta god kompetens på området och har ofta byråkratiska regler som är hämmande.

Stora assistansföretag verkar vara mer intresserade av sin ekonomi, läs vinst, än bästa service för brukare och goda arbetsförhållanden för assistenterna.

Mindre företag i branschen ser vi som de bästa alternativen. De har oftast ägare som själva är delaktiga i företagets verksamhet.

Det finns flera exempel på företag som riktar sig till brukare med speciella behov, och som skaffat sig och sina anställda god kunskap och kompetens på dessa områden. Jag vet till exempel ett företag som skickar sina assistenter på kurser i USA.

Man kan ju undra hur de, som vi upplevt "snikna" företagen, använder de pengar som det kostar? Till aktieägarna?

Nu är jag inte emot valfriheten och privata utförare! Tvärtom tror jag att brukare i större omfattning skull utnyttja valfriheten, och byta utförare när man inte är nöjd. Det har vi och vår dotter gjort vid flera tillfällen. Om många gjorde det skulle det sätta press på eller konkurrera ut utförare som inte gör ett gott arbete.

Till sist: Med nuvarande lag är det så att kommunen ska stå för kostnaden under en viss gräns när det gäller beviljade timmar assistans och försäkringskassan över densamma. Detta är ju en mycket märklig konstruktion, som bäddar för konflikt mellan de olika betalarna. Ska LSS ses över är väl detta bland det första man borde få till en förändring på.

Roland Persson,

Hyssna

Fler artiklar från Debatt