Debatt

Värna folkrätten, Sverige

Regeringen bör göra sitt yttersta­ för att frågan om folkmord förs upp på FN:s säkerhetsråds agenda. Det skriver­ Eva Christina Nilsson, Mellanöstern­ansvarig, Svenska kyrkan.

Lars Adaktusson, Annika Borg och Nuri Kino lyfter i en debattartikel (Dagen 11 maj) frågan om erkännande av pågående folkmord mot religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien, däribland kristna, och frågar efter Svenska kyrkans röst i debatten.

I vårt arbete utgår vi ifrån att alla människor är skapade till Guds avbild, och att alla kränkningar av människovärdet strider mot de fundamentala värdena i kristen tro. Som kyrka och medkristna ser vi med smärta och vrede på det lidande som kristna och andra grupper utsätts för i Syrien och Irak.

I det uttalande från Svenska kyrkan som refereras till i artikeln skriver vi att vi förväntar oss att Sveriges regering driver frågan genom sitt engagemang i internationella instanser. Detta måste ske även om motionen­ avslogs i Sveriges riksdag. Sverige­ har en tradition av att värna folkrätten och dess konventioner, där konventionen om förbud mot folkmord ingår.

När USA:s utrikesminister John Kerry i mars deklarerade att IS/Daesh begår folkmord mot kristna, yezidier och shiamuslimer underströk han vikten av att stödja alla insatser som strävar efter att dokumentera och utreda misstänkta brott mot mänskligheten, inklusive folkmord, och att de som begått dessa handlingar ska hållas ansvariga. Vi vet att vägen mot en hållbar fred, hur avlägsen den än må te sig i dag, måste inkludera sådant ansvarsutkrävande för brott mot mänskligheten.

Frågan om folkmord är, som debattörerna skriver, både politisk och juridisk. Som aktör inom det svenska biståndet arbetar vi rättighetsbaserat, och insisterar på vikten av skydd för de mänskliga rättigheterna och att folkrättens principer om skydd för civilbefolkning i konflikt upprätthålls. Kriget i Syrien och Irak utmanar dessa grundläggande principer, och vi uppmanar Sverige att arbeta till skydd för dessa.

Vi anser därför att Sveriges regering bör göra sitt yttersta för att frågan om folkmord i Syrien förs upp på FN:s säkerhetsråds agenda, och för att fredsförhandlingar ska kunna återupptas.

Som kyrka och som aktör inom humanitärt bistånd är vår skyldighet att bistå människor i utsatthet. Vi kommer naturligtvis fortsätta arbeta enträget för de människor som lever i konfliktens Syrien, och dem som tvingats på flykt. Svenska kyrkans församlingar fortsätter samtidigt att be för de människor som drabbas så hårt av kriget i Syrien och Irak.

Eva Christina Nilsson, mellanöstern­ansvarig, Svenska kyrkan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig