Debatt

Återvänd till evighetsallvaret

När jag såg programmet Helgmålsringning (Sveriges television 11 juni) väcktes några tankar hos mig. I programmet talade teologen och Dagenskribenten­ Joel Halldorf över temat för helgen: "Förlorad och återfunnen".

Halldorf sa bland annat så här: ”Omkring hälften­ av alla svenska tror på ett liv efter döden, men väldigt få tror på helvetet. Till och med inom kyrkorna är man tveksam”.

Om det är så i dag i kyrkorna, så är det säkerligen en av anledningarna till den tillbakagång och medlemsminskning som vi upplever i svensk kristenhet.

En förändring i både tro och förkunnelse har alltså skett under senare årtionden, jämfört med den som tidigare var mer eller mindre självklar. Den tidigare uppfattningen var grundad på bibelordet­ som tydligt talar om att människan kan gå förlorad och att det finns ett alternativ till Guds himmel, nämligen förtappelsens boningar.

När detta förr förkunnades visste åhörarna att det fanns två vägar och två mål och att det gällde­ att göra ett val inför detta. Resultatet var att människor sökte Gud och frälsning.

Nu är det hög tid att inse att vi har svikit såväl människor som den bibliska förkunnelse, och inte ställt människor inför evighetsallvaret och valet när det gäller detta. Holger Nilsson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig