Debatt

Fel bild av Vidarkliniken

Pastor Sigvard Svärd tar sig rätten att beskriva antroposofin, som vore det fakta han levererar. Vi känner inte igen oss, skriver representanter för Vidarkliniken i en replik på ett inlägg från 19 juli.

Läs mer: Antroposofi är ”dold” religion

Steiner var en tysk filosof och ett barn av sin tid. Han var varken en Muhammed eller överstepräst och en viktig del i hans filosofi var att varje människa måste söka sin egen sanning. Han höll en oändlig mängd föredrag och många av hans tankar om kretsloppsjordbruk, helhetssynen på människan i vården, skolans anpassning till barnets naturliga utveckling etcetera har visat sig mycket hållbara.

Annat kan förpassas till historien och vi kan alla som individer välja vad vi vill inspireras av och vad vi tycker är nonsens. Det viktigaste i Steiners budskap är just människans frihet att välja sin egen väg.

Vidarkliniken ägnar sig i huvudsak åt en mycket uppskattad vård för patienter med stress- och smärtrelaterade problem samt rehabilitering efter cancerbehandling. Våra läkare har både skolmedicinsk läkarutbildning och vidareutbildning i antroposofisk medicin. Våra patienter kan alltså fortsätta med den vård som deras läkare i den gängse vården föreskriver och samtidigt få ta del av den antroposofiskt inriktade vård,som i större utsträckning än landstingsvården ger utrymme för hela människan. Både de kroppsliga och existentiella frågorna får plats, men friheten att tänka fritt utan religiös påverkan är grundläggande.

Verksamheten är väldigt uppskattad av de patienter som remitteras hit och våra utvärderingar, som görs efter samma modell som landstingets, visar att våra patienter är ännu nöjdare än patienterna i jämförbara vårdformer.

I Tyskland är den antroposofiska vården en del av den offentliga vården och där finns både universitetssjukhus och regionala vårdinrättningar som vilar på antroposofisk grund.

Det finns mängder av studier och rapporter som visar på både positiva effekter och behandlingsresultat både vad gäller de antroposofiska läkemedlen och den antroposofiska vården. Det är en ren lögn att hävda att detta inte finns. Frågan är istället om studierna måste göras om i Sverige eller om det som redan godkänts inom EU kan tjäna som underlag även för de svenska bedömningarna.

Även i Sverige har flera intressanta jämförande studier gjorts både vad gäller patienter med smärta och patienter med stressrelaterade problem. I båda studierna uppvisar vården på Vidarkliniken mycket goda resultat jämfört med konventionell landstingsvård. I smärtstudien halverades t ex användningen av smärtstillande medel tre månader efter vård på Vidarkliniken medan den fördubblas i landstingsvården.

Skälet till att EU intresserat sig för denna fråga är en ren frihandelsfråga. EU menar att fler aktörer bör ha möjlighet att sälja dessa läkemedel i Sverige och inte bara Weleda och Wala, som i dag. Detta ställer vi oss bakom och tycker att denna marknad bör öppnas för fler.

Ursula Flatters, läkare och utbildningschef på Vidarkliniken Anders Kumlander, ordförande Vidarstiftelsen

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig