Debatt

Blir det något svar från Peter Halldorf?

För en tid sedan ställde Björne Erixon några öppna frågor på denna sida riktade till Peter Halldorf, där han bland annat undrade vad och hur Halldorf menar med att vi alla ska börja vandra med påven, utan att för den skull behöva underordna oss honom.

Är detta en lek med ord? Hur ska vi som Dagenläsare tolka Peter Halldorfs tystnad? Om vi inte får reda på hur Halldorf menar med ett sådant märkligt uttalande, så kan vi måhända få veta varför inte Halldorf svarar.

Sven Degerfeldt 

Svar direkt: Peter Halldorf är mitt i en avskiljd skrivperiod som gör att han avvaktar med sitt svar, men det kommer inom de närmaste veckorna.

Carl-Henric Jaktlund, debattredaktör

Fler artiklar för dig