Debatt

Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff

Med förvåning läste jag insändaren 30 november av imam Kashif Virk som är verksam i moskén Bait-ul-Aafiyyat. Den moskén tillhör riktningen Ahmadiyya, en rörelse som startade i Pakistan i slutet av 1800-talet och som betraktas som en sekt av renläriga sunniter men också av shiiter, det vill säga av de flesta muslimer. Imam Kashif Virk påstod i sin artikel att dödsstraff för apostasi inte har något stöd i islamisk teologi och lära. Jag öskar att det var sant!

Upp emot 85 procent av alla muslimer i världen är sunniter och det främsta lärosätet inom sunnislam är vid universitetet Al-Azhar i Egypten. På universitetets officiella portal uttalade sig storimamen Ahmed el-Tayeb den 17:e juni 2016 om straffet för just apostasi, det vill säga avfall från islam.

Han sa: ”Det råder en stor samstämmighet inom islamisk teologi och hos de framstående doktorerna inom sunnislams fyra lagskolor, att apostasi är kriminellt. Samtliga är överrens om att en apostat ska pressas till omvändelse inom en period, som kan variera, eller dödas.”

Anledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag (sharia), bottnar i direkta uttalanden av profeten Muhammed. Det finns flera auktoriserade utsagor (hadither) från Muhammed där han föreskrev just dödsstraff för apostasi. De främsta samlarna av Muhammeds utsagor inom sunnitisk islam är Bukhari och Muslim. Om samma uttalade från profeten Muhammed återfinns hos båda anses uttalandet vara helt fastställt.

Hos Bukhari kan man läsa ”Allahs apostel sa: Blodet av en muslim som bekänner att ingen annan än Gud ska tillbes och att jag är Hans apostel, får inte utgjutas utom vid tre fall: i blodshämnd för mord, en gift person som begår olagligt samlag, och den som avfaller från islam och lämnar muslimerna” (Bukhari, volym 9, bok 83, nummer 17).

Jag skulle kunna nämna ytterligare utsagor från profeten Muhammed med samma innebörd. Detta är huvudanledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag.

Denna lag tillämpas inte i länder som inte fullt ut har anammat sharia som sin lag. Men som storimamen Ahmed el-Tayeb vid Al-Azhar påpekade så finns det en stor samstämmighet bland rättrogna sunniter att straffet för apostasi ska, enligt islamisk lag, vara döden.

Fler artiklar för dig