Debatt

2017 – bokens och bildningens år

2017 är året då 500-jubileet av reformationen uppmärksammas på olika sätt. I mångt och mycket var reformationen ett pedagogiskt projekt. Hur kan vi tala om Gud, tro och kyrka på ett sätt som funkar i vår tid och som människor förstår? Resultatet blev ett bildningsprojekt.

Reformationens fråga är kyrkans fråga i alla tider. Bildningsbehovet består. Därför är det viktigt att inte bara tala om vad som hände under reformationen då, utan framför allt fundera över vad den kan betyda för oss idag. Tänk om 2017 fick bli startåret för ett bildningsprojekt i våra kyrkor och församlingar!

Bildning kan ske på olika vis. Men utan böcker är det svårt. Därför vill vi – representanter för kristna bokförläggare i Sverige tillsammans med några återförsäljare av kristen litteratur – önska ett gott nytt år med en förhoppning om att 2017 kan bli ett bokens och bildningens år i landets kyrkor och församlingar. Ta gärna till dig bokutmaningar som nyårslöften in i 2017:

Att själv läsa fler fördjupande böcker om livsfrågor, tro och teologi.

Att i större utsträckning sprida sådana böcker till människor som du möter.

Och att stötta de lokala missionsbokhandlarna som strävar efter att i våra städer ha bildningsstationer öppna i form av sina boklådor.

Gott nytt bok- och bildningsår!

Styrelsen för Kristna bokförläggareföreningen:

Simon Ahlstrand, Livets ords förlag

Christer Brosché, Argument förlag

Jonas Eek, Verbum AB

Peter Eriksson, Libris förlag

Joel Sjöberg, Sjöbergs förlag

Representanter för den kristna bokhandeln:

Mikael Andersson, Din bok, Örebro

Per Bodemar, Din bok, Göteborg

Jan Bjurenstedt, Nya musik, Jönköping

Fler artiklar för dig