Debatt

Christian Mölk: Kristna bör inte kriga för den här världen

För mig är det uppenbart att vi kristna inte bör kriga för den här Världens rike, utan i stället lägga vårt ”krut” på att skapa fred. Det skriver Christian Mölk.

Pascal Andréasson ställer i Dagen den 9 mars en relevant fråga baserad på att Sverige nu återinför värnplikten: “Är vi pingstvänner beredda att skjuta på ryska pingstvänner?”

När jag var 18 år och nybliven lärjunge gjorde jag min värnplikt i Kungsängen med ambitionen att bli fredsbevarande soldat i Kosovo.

Men livet tog en annan väg och numera är jag pacifistisk pingstpastor i Timrå. Min utgångspunkt då var att man stoppar ondska genom det rättfärdiga våldet.

Numera har jag ändrat mig och tänker i stället att den väg Jesus gick handlar om att besegra­ våld genom att skapa fred.

Detta demonstrerar Jesus­ framförallt på Golgata, där han genom sin död på korset­ besegrar­ Djävulen, synden och döden och i stället erbjuder fred, förlåtelse och försoning. Jesus undervisar också om detta framförallt i sin Bergspredikan där han exempelvis säger "saliga är de som skapar fred". Så att vara pacifist, ett latinskt ord som på svenska betyder "fredsskapare", innebär inte bara att avstå från att använda våld, utan även att aktivt arbeta för att "skapa fred".

Vi kristna kan alltså inte bara passivt avstå från värnplikten, utan har även vi en strid att kämpa, men vi ”strider inte på världens sätt”, eftersom vår strid inte är mot människor av ”kött och blod” enligt Ef 6.

I stället för att löna ont med ont ska vi alltså besegra det onda med det goda. I stället för att slå tillbaka med samma mynt ska vi vända andra kinden till.

Vill vi se ett slut på krig och terror bekämpar vi detta med hjälp av de vapen vi har fått från Gud, inte med ännu mer krig och terror. Lika lite som det går att släcka en eld med ännu mer eld kan man heller inte få slut på våld genom att använda sig av ännu mer våld.

Detta behöver sägas eftersom, trots att de allra flesta kristna nog är överens om att våld inte är bra, hävdar man ändå att det ibland är nödvändigt i syfte att stävja ondskan, exempelvis för att hindra Hitler under andra världskriget eller genom att få stopp på IS.

Men både Petrus och Paulus är tydliga med att vi kristna ska avstå från att hämnas och i stället hålla fred med alla människor och överlämna hämnden åt Gud.

Men, hävdar kanske någon, Paulus skriver ju i Romarbrevet 13 att "överheten" är en "hämnare som straffar den som gör det onda".

Ja, det är sant, även om Jesus­ är världens rättmätige härskare och att alla människor en vacker­ dag kommer att bekänna Jesus som Herre, lever vi fortfarande kvar i den här Världen. Fram till Jesu återkomst tillåter Gud att ”överheten” upprätthåller lag och ordning i det världsliga riket eftersom motsatsen skulle leda till anarki.

Paulus skriver alltså i Rom 13 att Gud tillåter att överheten får hämnas, men konstaterar samtidigt i Rom 12, att vi kristna inte får hämnas, utan i stället ska överlämna hämnden åt Herren.

Min slutsats är därför att Gud använder ”överheten”, i vårt fall försvarsmakten eller polisen, för att med våld upprätthålla lag och ordning, men att vi kristna ska underordna oss och lyda överheten utan att själva delta i våldet, eftersom det onekligen är rätt svårt att avstå från att hämnas samtidigt som man hämnas.

Denna slutsats drog även den ursprungliga amerikanska pingströrelsen, Assemblies of God. I början av 1900-talet, mitt under första världskriget, konstaterade de att deras församlingar alltid har tolkat Bibeln som att kristna inte får döda någon och att en pingstvän därför inte kan vara en stridande soldat.

Har man mött Jesus, blivit född på nytt in i Guds rike, blivit fylld av Anden och blivit ett i Kristus med människor från jordens alla hörn, då är det svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, att gå ut i krig för den här Världens sak och med den här Världens vapen.

Så för mig är det uppenbart att vi kristna inte bör kriga för den här Världens rike, utan i stället lägga vårt "krut" på att skapa fred genom att sprida Guds rike i den här Världen.

Detta gör vi bäst genom att vittna­ om Jesus och älska alla våra medmänniskor, även ryssarna.

Christian Mölk, pastor i Timrå pingstkyrka

Fler artiklar för dig