Debatt

Ewa Jonsson: Jerusalem har varit det judiska folkets huvudstad

De som i dag kallar sig palestinier har aldrig, i hela världshistorien, haft en egen stat.

Kommunpolitikern Ewa Jonsson (KD).

Gunnar Olofsson ställer den 27 april frågan vem staden Jerusalem tillhör. Han går direkt till angrepp men talar ibland om Jerusalem och ibland om Israel så det är svårt att veta vad han menar. Faktum är att judarna var den dominerande befolkningsgruppen i Jerusalem redan i mitten av 1800-talet.

Samtidigt som Olofsson beklagar sig över att ”palestinier” som bott i Jerusalem inte får återvända om de lämnat landet och bosatt sig på annan plats, beklagar han att judar som har tvingats fly, varav många fördrivits från just Jerusalem, kan återvända till Israel.

Man måste ha en stor portion ”Chutzpa” (hebreiska för kurage) för att hänvisa till FN:s delningsplan där FN föreslog att Jerusalem ska vara en stad för de tre världsreligionerna.

Olofsson tycks inte veta att Israel godtog den här delningsplanen medan araberna som bodde i dåvarande brittiska Palestina och omkringliggande länder förkastade den. Att nu beskylla Israel för att vara den som inte följer planen är oseriöst.

FN har beslutat mycket och besluten skiftar allteftersom det passar in i mönstret. I stället för att godta delningsplanen som hade gett araberna ett ”Palestina” valde man att anfalla den nya staten Israel.

Den tillika nya nationen Jordanien­ anföll från öster och intog delar av Judéen och Samarien, det som sedan kom att kallas för Västbanken (västra banken av Jordanfloden). Jordanien ockuperade Västbanken och Östra Jerusalem i 19 år.

Under den tiden hade man, om viljan och ambitionen funnits, kunnat skapa ett Palestina och göra Östra Jerusalem till huvudstad. Det var varken något FN eller någon annan som överhuvud taget tog upp den frågan.

När Jordanien under sexdagarskriget 1967 anföll Israel och i de striderna förlorade Västbanken passade det alldeles utmärkt för vissa aktörer, bland annat FN, att börja tala om områdena som ockuperade. Ockuperade från vem?

1920 avskiljdes det som i dag är Jordanien från det brittiska Palestina och då bestämdes också att inga judar skulle få bosätta sig där. Inga planer, varken internationella eller nationella, har hävdat att Västbanken och Östra Jerusalem ska tillhöra Jordanien.

De som i dag kallar sig palestinier har aldrig, i hela världshistorien, haft en egen stat men nu hävdar man plötsligt att Israel ockuperar Västbanken och Östra Jerusalem för palestinierna.

När jag bodde i Västra Jerusalem, bodde det en arabisk familj i grannhuset. De levde ett vanligt israeliskt liv och hade det bra på alla sätt. Överorden haglar, bland annat att det före­kom etnisk rensning när araberna flydde, påhejade av sina arabiska bröder och ibland­ på grund av den israeliska arméns framfart.

Tystnaden är total då det gäller lika många judar som bodde i omkringliggande arab­länder och tvingades lämna allt. Om arabländerna hade gjort vad Israel gjorde: hjälpt flyktingarna, integrerat dem, låtit dem få ett hem, arbete, mat, utbildning etcetera så hade problemet "palestinaflyktingar" varit obefintligt.

Jerusalem är en öppen stad där det finns total religionsfrihet med kyrkor, moskéer, synagogor etcetera i en "salig" blandning. Den som påstår något annat ljuger! Olofssons insändare var så full av faktafel så den borde ignoreras, men jag valde att ge en kort resumé av stadens historia. Den stad som de senaste 3 000 åren inte har varit något annat folks huvudstad än det judiska.

Ewa Jonsson, Gränna, kommunpolitiker (KD) i Jönköping

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig