20 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ingemar Bjärneroth: Nu är det dags att bli Jesusentreprenörer!

Varför inte erkänna den tro som redan finns i samhället?

Jag vill tacka Linnea Klintenberg för det hon berättade i intervjun om sitt helande i Dagen den 26 maj. Naturligtvis upplever Linnea sitt tillfrisknande som mycket stort och härligt. Men det som berör mig, är det som Linnea skriver sist i artikeln: “Jag är sådan som bara kör, och som ber Gud passa in i min världsbild när livet rusar på, i stället för att säga ‘Gud jag vill gå din väg’. Men trots våra brister kan Gud göra under i våra liv. Man behöver inte vara på ett visst sätt, Gud når oss ändå.”

Jag tänker ofta som Linnea och blir ganska förvirrad på allt tal om plantering av nya församlingar. Detta har vi hållit på med en längre tid, kanske 20 år, men det händer inte så mycket. Varför? Vi kör på med samma teologiska baskoncept som man hade i det gamla. Varför inte i större utsträckning erkänna den tro som redan finns i samhället? Varför inte ta tag i de svåra bibelställena, typ Bergspredikan, med dessa makabra texter: "om inte er rättfärdighet" och lite längre fram "sök hans rättfärdighet"? Varför säger Jesus "er rättfärdighet" vid ett tillfälle och "hans rättfärdighet" senare? Kan det bero på att Jesus ville ge dem en känga som höll på med sin egen rättfärdighet?

Vi har i Sverige en helt annan ideologisk miljö än den Jesus mötte, därför måste budskapet anpassas. Att i tid och otid betona att "vi måste be mer" och "vi måste samlas och söka Guds vilja", eller "ni måste bli lärljungar" och "jag upplever att Gud säger till mig", leder till sist in i en lagisk jämförelse och bort från Jesus. Vi behöver inte vänta på Guds röst. Guds röst hör och ser vi i Nya testamentet, och den helige Ande utlöser ett engagemang som en konsekvens att vi bejakar Ordet. Att bli alltför fokuserad på att höra Guds röst är mycket riskabelt. Det kan ju vara du själv som upplevde si eller så, vart bär det hän då? Vi måste sluta göra vår vänskap med Jesus så exklusiv och invecklad så de flesta helt enkelt inte orkar med i denna lärjungaexamen.

Det är dags att blir Jesus- entrepenörer! Vi har redan, genom tron, fått vishet och kompetens att göra Guds vilja. Om det är något vi behöver börja göra är det att tacka Gud för den tro som finns utanför kyrkan och börja förhålla oss till de som redan är troende utifrån den tro de har.

Danny Saucedo sa i en intervju: "Jag behöver inte det religiösa systemet. Tron har jag i mitt hjärta, där är också min kyrka." Kanske tänkte han inte på hur Jesuscentrerad han egentligen var.

Ingemar Bjärneroth, Glimåkra

Fler artiklar från Debatt