Debatt

Johan Appelberg: Låt nazisterna få demonstrera

Om man införde ett förbud skulle Sverige ansluta sig till de odemokratiska stater som förbjuder oliktänkande, stater vilka vi skarpt kritiserar, skriver Johan Appelberg.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Almedalen. Debattören Johan Appelberg anser det är rätt att de fick göra det.

Almedalsveckan 2017 är till ända. Livet återgår till det vanliga, och det blir tid för reflektion. Genom Nordiska motståndsrörelsens (NMR) deltagande i Almedalen tog diskussionen om nazisternas uppträdande på den offentliga arenan ny fart. Organisationer och enskilda lämnade Almedalen i förtid på grund av NMR:s närvaro.

I olika sammanhang har man ropat på förbud mot nazistiska organisationer och mot nazistiska demonstrationer. Men frågan bör ses i ett bredare perspektiv. Det gäller inte bara NMR, utan i lika hög grad IS, vänsterextrema Antifascistisk aktion (AFA) och andra liknande grupperingar.

Ingen ska skrika "folkförrädare" såsom NMR gjorde i Almedalen, eller "rasist" som antirasistiska organisationer gör i andra sammanhang. Men detta innebär inte att nazistiska och andra extremistorganisationer bör förbjudas. Om man införde ett förbud skulle Sverige ansluta sig till de odemokratiska stater som förbjuder oliktänkande, stater vilka vi skarpt kritiserar.

Vad skulle förbjudas? Vad menas med en extremistorganisation? Vilka organisationer borde förbjudas; nazister, kommunister, anarkister, islamister, hindunationalister, ortodoxa judar, ultrakonservativa kristna? Hur ser vi på de grundlagsfästa yttrande- och föreningsfriheterna?

Läs mer: Frida Park: Åk till Almedalen, backa inte för Hitlersekten!

Man kan inte förbjuda idéer, inte ens avskyvärda idéer. Däremot kan och ska olika gärningar förbjudas. Och de är förbjudna redan i dag, dvs. de utgör brott enligt svensk lagstiftning. Brottsbalkens bestämmelser gäller också för extremisterna: grova brott som olaga hot, misshandel, dråp och mord. Men också mindre allvarliga brott som ofredande och egenmäktigt förfarande. Dessutom finns förtal och hets mot folkgrupp.

Nyligen dömdes ett par personer i Göteborg till långvariga fängelsestraff för NMR-relaterade brott. Tidigare har före detta IS-krigare dömts till livstids fängelse för sina gärningar. Efter våldsamheterna vid demonstrationen i Kärrtorp i Stockholm 2013 dömdes flera nazister och en antirasist till fängelse.

När det gäller synen på extremisternas verksamhet och demokratin, och på vad som bör vara tillåtet, får vi inte låta oss styras av enskilda individers personliga känslor

En del människor känner sig kränkta av en viss företeelse och kräver att samhället ska ingripa. En överlevande från Hitlers Auschwitz kan känna sig kränkt när nazister demonstrerar. En överlevande efter Stalins massmord i Ukraina kan känna sig kränkt när någon framhåller kommunismens välsignelse. Kristna och muslimer kan känna sig kränkta av vad man uppfattar som hädelse. Dessutom känner sig folk ibland kränkta av rena struntsaker. Men så länge inte ett direkt hot riktats mot den enskilde har subjektiva känslor av detta slag ingen egentlig betydelse.

Extremism kan inte utrotas genom lagstiftning eller politiska åtgärder. Den kan omintetgöras bara om vi vägrar att anamma deras idéer.

Läs mer: Förintelseöverlevaren Hédi Fried: ”Förbjud nazistiska organisationer”

I ett demokratiskt samhälle måste vi acceptera också att förfärliga uppfattningar får torgföras – så länge detta sker inom de ramar lagstiftningen ger. Tolerans är att godta medmänniskor som inte tycker som vi, inte att godta människor som tycker som vi själva.

Lagstiftningen och vårt rättssystem (polis, åklagare och domstolar) ger skydd för både samhälle och individ. Brott som begås ska hanteras av rättssystemet.

Låt NMR, AFA, IS och andra demonstrera och på andra sätt framföra sina uppfattningar. Låt dem sprida sina avskyvärda idéer. Men vi ska inte bry oss om det. Inget tvingar oss att lyssna till dem eller läsa deras alster. Vi ska inte låta oss provoceras. De vill attrahera nya anhängare. Men om de inte får några kommer rörelsen att dö av sig själv.

Vi bör lägga vår kraft på att förklara, inte i första hand för extremisterna utan för våra andra medmänniskor att det vi själva förespråkar är en bättre väg mot ett gott samhälle. Vi bör lyfta fram det värdefulla i våra tankegångar och frimodigt förklara varför detta har ett positivt värde. Vi bör övertyga vår omgivning om att ett öppet och tolerant samhälle med en mångfald tankar och uttryck – och där vi arbetar efter bästa förmåga och i gemenskap – är den bästa vägen. Då kan vi omintetgöra själva grunden för extremisternas tankefigurer.

Vi kristna har ett oss givet försteg genom att vi kan lyfta fram en sann förebild: Jesus Kristus. I ord och handling kan vi visa att vi står för öppenhet och tolerans, och att detta är den enda vägen framåt.

Johan Appelberg, jur kand

Läs mer: Mackan Andersson: Förbjud nazistgrupperna!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig