16 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Biskopen: Människor blev kränkta, Göran Skytte

RFSL klarar nog av att argumentera för sig på egen hand men enskilda personer ska inte behöva utstå påhopp från en präst på grund av sin sexuella läggning, skriver biskop Per Eckerdal.

Turbulensen kring en präst i Bohuslän har kommenterats av Göran Skytte i en krönika i Dagen den 14 juli. Skytte påstår att reaktionerna mot prästen gäller att han kränkt riksorganisationen RFSL. Det är en märklig missuppfattning. Reaktionerna mot komministerns inlägg handlar inte i sig om hans nidbild av en organisation och inte heller om hans inställning beträffande vigsel av samkönade par. Om Skytte inte hade haft så brått att få till en snärtig krönika hade han lätt kunnat se att reaktionerna från mig, kyrkoherden och människor i Lysekil handlar om enskilda människor som känner sig kränkta och sårade genom komministerns skriverier.

RFSL klarar nog av att argumentera för sig på egen hand men enskilda personer ska inte behöva utstå påhopp från en präst på grund av sin sexuella läggning. Därför blir också uttolkningen av RFSL:s förkortning oacceptabel eftersom den insinuerar att människor på grund av sin sexuella läggning är sexuellt lössläppta. Det är lika horribelt som om samma präst påstått att alla heterosexuella vore sexmissbrukare. Lika allvarligt är att prästens agerande samtidigt undergräver hans egen evangelieförkunnelse. När inte ord och handling går i takt upphör trovärdigheten.

Skyttes krönika är tyvärr vare sig sakligt korrekt eller träffsäker. Med sin avslutande tes att Jesus är större än RFSL slår han in vidöppna dörrar. Det hade däremot varit relevant att reflektera över konsekvenserna av den bohuslänske prästens inlägg och risken att de försvårar för oss som vill slå vakt om den enskilde prästens möjlighet att avstå från att viga samkönade par.

Slutligen, prästen ifråga har genom en överenskommelse med församlingen avslutat sin tjänst. Det är andra gången en församling sett sig tvungen att avsluta anställningen för denne präst. Prästämbetet har han dock kvar.

Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift

Läs mer: Göran Skytte: Jesus är större än RFSL!

Läs mer: Göran Skytte ger sig in i kyrkopolitiken

Fler artiklar från Debatt