Debatt

Christoffer Abrahamsson: Låt inte S sätta agendan för kyrkovalet

Låt inte kyrkovalet få bli det den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan, S, vill att det ska vara. Och ge inte SD ett oförtjänt stort utrymme som hjälper dem att använda kyrkan som en plattform för sina nationalistiska syftens skull, skriver Christoffer Abrahamsson, präst.

Den 17 september ordnar Sveriges största medlemsorganisation, Svenska kyrkan, en demokratisk omröstning som rör de kommande fyra årens inriktning. De som tilldelas förtroendeuppdragen kommer att påverka kyrkans inriktning och dessa beslut kommer i sin tur påverkar hundratusentals svenskar varje år. Antalet röstberättigade är omkring 5,2 miljoner människor, vilket innebär ungefär varannan svensk. Trots det verkar det finnas ett genuint ointresse från sekulära medier att göra en seriös rapportering inför valet.

De flesta mediekanaler har haft sparsam rapportering inför kyrkovalet. Jag förundras över ointresset. Givetvis kan det upplevas självgott att jag som kristen vill att medier ska rapportera om något som tycks vara viktigt för mig och några andra. Men i och med att Svenska kyrkan har en så pass betydelsefull roll i samhället, att det är Sveriges största medlemsorganisation och att Svenska kyrkans beslut faktiskt berör människors vardagsliv så borde det ses som en demokratisk angelägenhet att på ett kritiskt sätt rapportera inför kyrkovalet.

Det som jag däremot förfasas över är iscensättning av kyrkovalet. I all rapportering som jag tagit del av, bortsett från Dagen, beskrivs kyrkovalet som en kamp mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Två partipolitiska organisationer som på olika sätt vill använda Svenska kyrkan för sina särintressen. Kampen sägs stå mellan en öppen folkkyrka, som S står för, och en nationalistisk och konservativ svensk kyrka som SD vurmar för. S och SD har funnit den perfekta motparten inför valet och gör allt vad de kan för att stärka denna polarisering. Att sekulära medier så okritiskt köper deras narrativ är beklämmande.

För många kyrkligt aktiva, inklusive jag själv, står inte kampen inom Svenska kyrkan mellan olika partiideologiska organisationer, utan mellan partipolitikens vara eller icke vara i kyrkan. Skiljelinjen går inte mellan de olika partiknutna nomineringsgrupperna utan mellan de som är partiknutna och de som verkar för att Svenska kyrkan ska skiljas från staten – på riktigt.

Låt inte kyrkovalet få bli det den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan, S, vill att det ska vara. Låt inte dem bestämma kyrkovalets kampområden. Och ge inte SD ett oförtjänt stort utrymme som hjälper dem att använda kyrkan som en plattform för sina nationalistiska syftens skull. Kyrkan förtjänar bättre än så.

Christoffer Abrahamsson, präst Betlehemskyrkan (EFS)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig