Debatt

Präst: Ängsligt kommunalråd i Svalöv ångrar att de gjorde Arborelius till ambassadör

Kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L) ångrar att kommunen utsett kardinal Anders Arborelius till Svalövsambassadör på grund av hans åsikter kring abort och äktenskap. I dag verkar kristna människor mer och mer ha blivit lovligt byte, skriver Gunnar Hyltén-Cavallius.

Biskop Anders Arborelius.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommunalrådet i Svalöv Torbjörn Ekelund (L) ångrar att kommunen utsett kardinal Anders Arborelius till Svalövsambassadör, berättar Skånska Dagbladet (21/9). Efter påtryckningar från Feministiskt initiativ men även internt i sitt eget parti säger han nu:

- Jag inser att utnämningen var felaktig.

Vad är det då som plötsligt gör Arborelius till en olämplig mottagare av Svalövs hedersutmärkelse? Ekelund har fått kännedom om att "Anders Arborelius öppet och kraftfullt stödjer kampanjer och organisationer som Ja till livet, Respekt och Bevara äktenskapet", heter det i ett pressmeddelande. Den som levt i förvissningen att organisationer som dessa värnar livets skydd och värde, får nu lära sig nytt av kommunalrådet. Han förtydligar – och här måste vi citera uttalandet från högsta ort i Svalöv: "Listan är lång och dyster över Arborelius poliska ställningstaganden, där frihet ska tas från individen, där samma kärlek är olika mycket värd och där människors lidande inte tas på allvar." Allt det här står enligt Ekelund i bjärt kontrast till den liberalism han vill verka för.

Arborelius kan säkert tala för sig själv – om han nu över huvud taget vill resa till Svalöv och motta utmärkelsen, som nu delar av kommunledningen inte längre unnar honom. Heder åt Birgitta Jönsson (S), som säger sig helt och hållet stå bakom beslutet i kommunstyrelsen. Hon kan skilja på personen Arborelius och hans åsikter.

Det kan uppenbarligen inte det liberala kommunalrådet, som ängsligt vill rätta in tänkesätten till det politiskt korrekta. Inget förbarmande över dem som inte tänker som majoritetssamhället eller som dagens elit! Det är ett plumpt utspel av Ekelund. Men kristna människor verkar i dag i vårt land mer och mer ha blivit lovligt byte.

Hur är då liberalismen egentligen? Den har sina stora förtjänster men kan i extrem form närma sig totalitära tendenser. I sin bok Sancho Panzas väderkvarnar skriver idéhistorikern Tage Lindbom: "Liberalismen har förintats av de krafter som den själv frambesvurit, och den får i dag bevittna sitt eget tragiska öde: samhället blir allt svagare, staten växer sig allt starkare, individen blir allt mindre medborgare och allt mer undersåte."

Gunnar Hyltén-Cavallius, präst i Svenska kyrkan

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig