Debatt

Pingst vädjar till Migrationsverket: Lita på pastorers intyg

En människas inre övertygelse är inte Migrations­verkets uppgift att avgöra, skriver pingstledningen tillsammans med representanter för Pingst integration.

1 av 2

Bakgrunden till denna vädjan är vår erfarenhet av att en del av våra församlingsmedlemmar inte blir trodda av Migrationsverket när de berättar att de har blivit kristna. Deras tro ifrågasätts på grundval av påstått bristande irrelevant teologisk faktakunskap.

Vi har dock stor förståelse för att den här frågan är komplex och att det är oerhört svårt att veta om en konversion grundar sig på en genuin personlig, religiös övertygelse eller inte. Men vi anser att en människas inre övertygelse inte är en sekulär myndighets uppgift att avgöra. I dess djupaste mening kan ingen människa eller myndighet fälla en dom över en annan människas tro.

Som pastorer i olika församlingskontexter har vi däremot möjlighet att följa människors tro, liv och utveckling. Vi leder människor in i den kristna tron, är med vid de avgörande besluten, vi döper, vi sitter i själavårdssamtal, vi undervisar, vi svarar på frågor, vi ber tillsammans och vi ser hur våra medlemmar växer i sin tro.

Läs också: Migrationsverket kallar frikyrkor för sekter

Ett exempel på hur fel det kan bli när Migrationsverket ska göra dessa bedömningar är Ali (fingerat namn). I intervju med Migrationsverket har Ali visat hur han mådde mycket dåligt över islam och slutade praktisera denna tro på vägen från Afghanistan till Sverige. I mötet med den kristna tron i Sverige upptäcker Ali att kristendomen är en kärleksfull religion medan islam ställer villkor och förespråkar jihad, heligt krig.

Ali beskriver andliga upplevelser, berättar om sitt dop och hur Jesus har ändrat hans liv. Ali beskriver också hur muslimer i Sverige har hotat honom efter hans konvertering och försökt tvinga honom till moskén men att han lyckades ta sig undan. Trots detta vill Ali fortsätta att dela med sig av sin kristna tro till andra muslimer. Bifogat till asylansökan finns dopbevis, dopintyg, medlemskort, bildbevis, andra församlingsmedlemmars intyg, bevis på hot och så vidare.

Trots all denna övertygande bevisning anser Migrationsverket att Ali "inte har gjort sannolikt att konversionen grundar sig i en genuin, religiös övertygelse som innebär att du har för avsikt att leva som konvertit vid ett återvändande till hemlandet". I stället för att lita på Alis bekännelse om tro på Jesus och på våra intyg, så väljer Migrationsverket att i stället fokusera på att Ali inte tillräckligt kan förklara skillnaderna mellan islam och kristendom eller vad som skiljer Pingstkyrkan från Svenska kyrkan.

Läs också: Här är kristendomsfrågorna som asylsökande som konverterat tvingats svara på

Migrationsverket kritiserar­ Ali för att han beskriver kristendomen som en fredlig religion och islam som en våldsam eftersom det enligt Migrationsverket “även finns delar av Bibeln som har en mer våldsam karaktär”. Men Ali har ju svarat helt rätt, kristendomen är en fredlig religion som baseras på Jesu efterföljelse enligt Nya testamentet. Att Migrationsverket inte vet om att våldsamheterna i Gamla testamentet inte är något som en kristen ska efterfölja avslöjar Migrationsverkets uppenbara okunskaper om Bibeln och den kristna tron, samtidigt som de avkräver konvertiter orimligt höga kunskaper om irrelevanta fakta. För vad har skillnaden mellan Pingstkyrkan och Svenska kyrkan med Alis kristna tro att göra?

Det som gör saken nästan ännu värre, är att Migrationsverket verkar till synes acceptera att Ali lever som kristen här i Sverige, men tror inte att det samtidigt innebär att Ali har för avsikt att leva som konvertit även vid ett återvändande till Afghanistan. Detta är en oacceptabel kränkning av Alis religionsfrihet, som är ett fundament i vårt demokratiska samhälle och som naturligtvis gäller afghaner lika mycket som svenskar.

Att skicka tillbaka en före detta muslim som konverterat till kristen tro baserat på att konvertitens kristna tro är för svag för att även levas ut i ett land där konversion är förenat med livsfara, och i och med det påstå att konvertiten därmed inte längre svävar i livsfara, är ett oerhört cyniskt och livsfarligt spel med konvertitens liv och religionsfrihet. Ingen ska behöva tvingas att dölja, avsäga sig eller ändra sin tro och identitet för att undvika förföljelse.

Därför vädjar nu Pingst Integration till Migrationsverket att för det första respektera religionsfriheten och lita på konvertiters bekännelse om kristen tro, och för det andra att lita på våra pastorers intyg som bekräftar det som har skett i församlingsmedlemmars tro och liv.

Hans Erik Bylund, Botkyrka pingst, ordförande Pingst Integration

Daniel Alm, Västerås,föreståndare Pingst – fria församlingar i samverkan

Andreas Ardenfors, Södertälje, verksamhetsledare Pingst – fria församlingar i samverkan

Nicole El Murr, Botkyrka pingst

Christian Mölk, Pingst Härnösand

Mark Beckenham, Smyrna Göteborg

Bengt Sjöberg, Korskyrkan Filipstad

Christer Tornberg, Jönköping Pingst

Läs också: Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

Fler artiklar för dig