08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Att vara kyrka under ett valår

Det kristna budskapet är politiskt. Nu, under valåret 2018, behöver kyrkan modigt stå för sanningen samtidigt som den älskar sina fiender, skriver Christoffer Abrahamsson.

Vad är egentligen kyrkans uppgift under ett valår? Somliga tycker att kyrkan ska låta politiken vara. Kyrkan är inte kallad att beblanda sig utan ska låta politikerna sköta sitt och dess uppgift är att fira gudstjänst och predika om Jesus. Andra vill att kyrkan ska ta ställning, peka ut fientliga partier och driva sakfrågor.

För egen del ser jag kyrkan som politisk i sitt väsen. Det kristna budskapet är politiskt. När Jesus manar oss att välkomna främlingen, ta hand om de marginaliserade, vårda skapelsen och värna om livet så får det politiska konsekvenser. Kyrkan har som uppgift att peka ut samtidens avgudar vare sig det är dyrkan av teknologi, nationalstaten eller ekonomisk lönsamhet.

Genom kyrkans historia har vi bevittnat hur kyrkan tappat sin profetiska skärpa när hon förenat sig med den politiska makten. Folkkyrkan har under de senaste åren varit begränsad av den partipolitiska styrningen. Kyrkan kan därför aldrig vara partipolitisk och samtidigt vara trogen Gud. "Ingen kan tjäna två herrar."

Kristenheten har dessutom accepterat den liberala statens narrativ där samhället delas upp i två delar, stat och medborgare. Staten är det politiska systemet som styrs genom demokrati och inom det får individer i liberalismens namn göra vad de vill så länge de inte bryter mot de demokratiska lagarna eller normerna. Vi får vara hur kristna som helst så länge det sker hemma i kammaren och inte påverkar omgivningen.

Det mellanmänskliga planet,­ där vi möts som personer som interagerar med varandra, glöms till stor del bort. Här möts vi som medmänniskor och det vi gör formar samhället. Varje gång vi greppar om Guds framtid påverkar det våra liv och det förändrar i sin tur våra samhällen och den här världen. Därför är det kyrkans uppgift och en del av hennes väsen att genom den gemenskap som hon är förändra och påverka samhället. Kyrkan ska inte enbart tala politik, utan även vara politisk. ”Ni är världens ljus!”

Inför valåret 2018 är min förhoppning att kyrkan kan bli en konstruktiv och kritisk röst. Vi kanske finner en väg framåt genom att lyssna till tre uppmaningar från Jesus.

1) Var inte rädda! Den människa som är vettskrämd är skrämd från vettet. Hon kommer inte ha förmågan att fatta kloka beslut utan är mest fokuserad på att överleva situationen som hon står inför. Förmågan att reflektera och tänka bredare uteblir. Vårt samhälle präglas i dag av en stor rädsla. Rädsla för attacker och främmande kulturer eller religioner, oro för ekonomi och välfärd och mycket mera. När vi är rädda vill vi söka oss till vår klan och finna trygghet.

Jesus talar om att den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Det omvända borde därmed också vara sant. Att rädsla fördriver den fullkomliga kärleken. Om vi låter rädslan greppa oss, våra liv och våra gemenskaper kommer vi tappa vår förmåga att älska och se klart. En av de mest återkommande uppmaningarna i Bibeln är att inte vara rädd. Vi behöver be och öppna upp våra liv för den kärlek som fördriver vår rädsla.

2) Älska era fiender! Vårt samhälle slits sönder av polariseringar. Grupper ställs mot grupper, personer mot personer. I Bibeln vidgas våra perspektiv, från vår klan till hela den här världen. Genom Jesus förenas mänskligheten. Vi uppmanas dessutom att älska och be för våra fiender.

Därför måste vi våga sätta ord på vilka krafter, partipolitiska idéer och sammanhang som motarbetar Guds vilja och be för dem. Vi måste pröva och kritiskt granska partiernas ideologier och göra motstånd mot det som är ont. Hur besegrar vi då det onda? Paulus hjälper oss när han säger: Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda (Rom 12:21).

3) Sanningen ska göra er fria! I tider av postsanning och alternativa fakta är kyrkans uppgift att söka, verka och tala det sanna. Inom den partipolitiska sfären används halva sanningar för att dölja den hela sanningen. Under valåret 2018 måste kyrkan främja hela sanningen.

Det innebär att vi kristna också måste kunna hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Vi måste både kunna måna om att välkomna flyktingen och påtala bristerna i vårt samhälles välkomnande. Vi måste kunna verka för ett samhälle fritt från förtryck och kränkningar och samtidigt markera mot ideologier som är destruktiva för vår samhällsgemenskap. Vi måste lita på att det är sanningen, även om den är smärtsam och även när den provocerar, som gör oss fria.

Låt oss verka för att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen!

Christoffer Abrahamsson, präst Betlehems­kyrkan (EFS), Stockholm

Fler artiklar från Debatt