03 december 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Livets ords skolchef: Förvånande okunnigt av Shekarabi

Efter alla inspektioner måste väl ändå ministrarna veta att de kristna skolorna arbetar professionellt utifrån läroplanerna, skriver Magnus Westergård.

Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna sitt nya "vallöfte": att förbjuda konfessionella skolor. Argumentationen för detta görs med svepande argument och motiveras bland annat med integrationsfrågan. Hela utspelet luktar röstfiske. När tidningen Dagen intervjuar civilminister Ardalan Shekarabi påstår han att även Livets ord kristna skolor (LOKS) och landets övriga kristna skolor bidrar till segregationen. Vi som arbetar inom den kristna friskolevärlden är mycket förvånade över ministerns okunnighet i denna fråga.

Läs mer Shekarabi: Även Livets ords skola segregerande

På LOKS har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Eleverna kommer från alla bostadsområden och bryter därmed den största segregationen i samhället. Eleverna har många olika etniska bakgrunder och 39 procent har annat modersmål än svenska. 40 olika hemspråk och 55 nationaliteter finns på skolan. Vi, liksom landets övriga kristna skolor, har barn från många olika typer av hem, kristna av olika inriktningar, muslimer och icke-troende. Andelen elever med utländsk bakgrund i Sveriges samtliga kristna skolor var nästan 25 procent (åk 9, 2017), vilket är något över rikssnittet och de kommunala skolorna.

Läs mer Rektor på kristen friskola: Vad trött jag blir

Att de kristna skolorna ger en god och allsidig utbildning av hög kvalitet är inte heller något S bryr sig om. LOKS betyg ligger över både kommun- och rikssnitt och det gäller även behörigheten till gymnasiet. Samma sak gäller för de kristna skolorna som grupp. De har generellt högre resultat för elever med utländsk bakgrund och skillnaden mellan flickors och pojkars skolresultat är mindre på de dessa skolor än rikssnittet.

Vi vet att kristna skolor är kända för att vara duktiga på att ta emot och hjälpa elever med utmaningar. Vi vet att kristna skolor har små problem med mobbning och att den kristna värdegrunden ger reella verktyg för att möta alla former av kränkningar.

I den kristna etiken och värdegrunden har de kristna skolorna ett starkt stöd i till exempel likabehandlingsarbetet. För oss är det självklart att stå upp för alla människors lika värde och möjligheter. Det är inte acceptabelt att någon diskrimineras på grund av till exempel kön, etnisk eller kulturell bakgrund. Män och kvinnor, flickor och pojkar måste få samma möjligheter i utbildning och arbetsliv. Denna tydliga värdegrund tror vi är en stabil bas för våra lärare och elever i arbetet i skolan.

Läs mer Ayatollorna styr (S)kolpolitiken

Civilminister Ardalan Shekarabi och gymnasieminister Anna Ekström använder det märkliga argumentet att präster och imamer inte ska styra skolan. Efter alla inspektioner måste väl ändå ministrarna veta att de kristna skolorna arbetar professionellt utifrån de statliga läroplanerna och nationella styrdokumenten? Skolorna leds av behöriga rektorer som styr verksamheten för att bygga bästa möjliga skola. Behöriga lärare med god kompetens ger en bred, allsidig och saklig undervisning. De kristna inslagen i skolorna representerar olika trosuppfattningar. Elev- och föräldraenkäter visar att familjerna är nöjda!

Kristna skolor står mitt i den europeiska vetenskapstraditionen där kyrkan ofta varit initiativtagare till forskning, utbildning och grundande av många universitet. Den kristna kyrkan har under århundraden drivits av sin övertygelse om att vi är kallade att tjäna samhället och medmänniskan, och har därför byggt grunden för många samhällsfunktioner som vård, omsorg och utbildning.

Läs mer S vallöfte: Religiösa friskolor ska förbjudas

Alla skolor och all utbildning vilar på någon form av filosofisk, religiös eller ideologisk grund. Många som delar den sekulära trosuppfattning uppfattar den som neutral, medan den i ett pluralistiskt samhälle är en livsåskådning bland många andra. För att värna demokrati och pluralism måste samhället visa respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även uppfostran och utbildning. Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter fastslår därför " Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."

Kristna skolor bidrar sannerligen inte till segregationen, utan skapar tvärtom trygga miljöer som vilar på den stabila etiska grund som varit en del av det svenska samhället i tusen år, i syfte att ge en utbildning där elever från alla bakgrunder i samhället utvecklas till demokratiska och ansvarstagande individer.

Magnus Westergård, skolchef, Livets ords kristna skolor

Fler artiklar