Debatt

Kyrkan behövs om krisen kommer

I veckan skickar MSB ut en broschyr till 4,8 miljoner hushåll och det finns flera goda skäl för kyrkor och församlingar att lyfta fram innehållet i gudstjänster och verksamheter, skriver Jonas Ahlforn von Beetzen.

Sverige rustar upp försvaret, och det sker inte utan skäl. Under en längre period har vår stabila fred i Europa utmanats och har nu nått en nivå som fått våra riksdagsledamöter att ta beslut om omfattande förstärkningar av både det militära och civila försvaret.

Nu uppmanas vi alla att kunna klara oss själva i minst en vecka utan fungerande infrastruktur såsom matbutiker, elektricitet och vattenförsörjning – både sommar som vinter. För de allra flesta människorna i Sverige är detta inte möjligt i dag.

I veckan skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en broschyr till 4,8 miljoner hushåll om detta och det finns flera goda skäl för kyrkor och församlingar att accentuera innehållet i detta utskick i gudstjänster och verksamheter.

Som förberedelse inför detta brevutskick har vi i Sörbykyrkan haft tre temasöndagar om att möta både personlig kris och större samhällelig kris och fått besök av ledamot ur försvarsutskottet. Skälen till vårt lokala engagemang har byggt på den gyllene regeln, det dubbla kärleksbudet samt berättelsen i Gamla testamentet om hungersnöden i Egypten. I 1 Moseboken berättas det om hur Gud ger Farao möjligheten att använda de goda åren för att förbereda sig för de kommande svåra åren. Om vi i våra församlingar gör vad vi kan för att underlätta för människor att följa uppmaningarna från MSB, och möta oro och ängslan, kan vi göra stor skillnad för många i vårt samhälle.

För det första skapar upprustningen i Sverige och världen en oro hos många i vårt land. Händelser i Georgien, Ukraina, ryska övningsanfall mot svenskt territorium samt kinesiska stridsfartyg i militärövningar i Östersjön har skakat om den trygga fredsbilden. Detta tillsammans med terrorattacker och den stora mängden av it-attacker mot digital infrastruktur ger sammantaget ett förändrat säkerhetsläge. I detta kan kyrkan förmedla ett nyktert tänkande genom att föra in den kristna människosynen som inrymmer att människan i sitt innersta både besitter goda och onda motiv, samtidigt som vi ser framtiden an med hopp och förtröstan genom att människans liv, själ och tillvaro är i Guds händer.

För det andra behöver vi förbereda oss själva och andra för den själviskhet som lätt slår till i tider av oro och kris. I och med att civilförsvaret är kraftigt nedmonterat så är detta en reell samhällsrisk i sig självt. Det kristna budskapet om kallelsen att ta hand om sin nästa är en värdefull motkraft och församlingsgemenskaper kan göra stor skillnad för människor i sitt lokalområde genom att förbereda sig så att det också finns förmåga att ge människor en hjälpande hand.

För det tredje har kyrkan ett uppdrag att underlätta för samhällets ledarinstitutioner. Publikationen från MSB bygger på försvarsberedningens rapport från december 2017 och noterbart är att alla åtta riksdagspartierna deltog i arbetet och ställde sig bakom rapporten. Som kyrka ska vi lyda Gud mer än människor, om dessa två aspekter kolliderar, men att skapa trygghet och humanitär omsorg för människor är dock ingen krock.

Försvarsberedningen uppmanar nu svenska folket i allmänhet och även samhället i stort att agera för att stärka civilförsvaret. I rapporten fastslås att Sverige behöver bygga upp förmågan att trots allvarliga störningar i samhällets funktionalitet ha en fungerande räddningstjänst, sjukvård, kommunikation och livsmedelskedja under tre månader för befolkningen. I dagsläget hamnar städer i stora svårigheter efter bara några få dagar. Ett gott agerande kan således vara att understödja publikationen som nu kommer, framför att underminera den.

Sammantaget så är följden av vårt försvagade civilförsvar att äldre, svaga och sjuka i dag skulle drabbas mycket hårt om en storskalig kris skulle äga rum inom de närmaste åren.

När krisartade händelser sker i samhället är kyrkan samlingsplatsen för trygghet och hopp och det gör att kyrkor snarare fylls än töms i svåra tider. Låt oss använda detta förtroende nu och vara med och understryka rekommendationerna från MSB så att resurser och inspiration än mer frigörs så att de mest behövande vid krig eller kris får den hjälp de kan komma att behöva.

Jonas Ahlforn von Beetzen, präst i Sörbykyrkan – Almby församling (EFS och Svenska kyrkan)

Fler artiklar för dig