06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Be om regn i Jesu namn!

Sverige som land och nation befinner sig under hård press och vi ser med oro på allt som hotar att rasera det trygga och välfungerande svenska samhälle vi tillsammans byggt under många år.

Just nu lider vi alla under en extrem värme med torka och skogsbränder som slår hänsynslöst. Torkan drabbar primärt våra lantbrukare, livsmedelsproducenter och en uttorkad natur men i förlängningen drabbas vi alla när vi inte längre kan köpa livsmedel och på sina håll en katastrofal vattenbrist.

”Kommer det ingen nederbörd ökar risken för katastrof,” säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som söker EU-medel i Bryssel.

I dag utförs många stora hjälteinsatser av brandmän och lantbrukare, tack! Men vi klarar inte allt själva och allt kan inte köpas för pengar! Därför uppmanar vi till bön för Sverige!

Många ber redan om regn men här kommer en vädjan till hela landets befolkning att vända sig till Gud, skaparen av himmel och jord, Gud som gett oss livet. Den Gud som håller hela jorden i sin hand. Han älskar oss och vill oss väl. Som land och folk måste vi vända oss till honom i bön och be om förlåtelse för att vi många gånger vänt honom ryggen och trott att vi är starka på egen hand.

Om vi ber i hans sons Jesus Kristi namn så kommer han att höra oss och sända regn som förhindrar både en nationell och personlig katastrof för vårt land och alla som just nu drabbas så hårt!

Läs mer: Sluta gnälla - börja be!

Några ord från Bibeln:

”Om ni lyder mina bud, som jag i dag ger er, så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och med hela er själ, då skall jag ge ert land regn i rätt i tid. (5 Mos 11:13-14)

”Om mitt folk som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig, och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land” (2 Krön 7:14)

Jesus säger: ”Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.” (Joh 16:24)

Lasse Levén, pastor Furuhöjdskyrkan

Fler artiklar från Debatt