11 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Utan alkohol får sommaren guldkant

Varje sommar ökar drickandet och barnen och kvinnorna får ta stora delar av konsekvenserna, skriver Börje Dahlkvist, LP-verksamheten.

Visst är det en härlig tid. Sommar med grillkvällar och semester. Men glädjen och festen kommer sorgligt nog av sig för många. Varje sommar ökar drickandet och barnen och kvinnorna får ta stora delar av konsekvenserna.

En del menar att hälften av oss drabbas av alkoholproblem. Hur kan man påstå att så många har problem med alkohol? Statistik visar att minst tio procent är beroende eller har ett betydande riskbruk. Lågt räknat är det minst fyra familjemedlemmar, släktingar och vänner som drabbas. I en ny undersökning har inte mindre än åtta av tio uppgett att de påverkas negativt av andras drickande.

Alkohol är en känslig sak att prata om. Den hyllas och folk vill inte förknippa den med krångel och problem.

Vi i LP-verksamheten vill bryta tystnaden och tar initiativ till "SPIK för allas bästa" En möjlighet att ta ställning och säga ja tack till ett liv utan alkohol och andra droger. Samtalen, reflektionerna och möjligheten att driva opinion är mer angelägna än någonsin. I "Spik stolt och nykter" har tusentals unga tagit ställning under årens lopp. Det är strålande och har fått oerhört stor betydelse för dessa unga och många av deras vänner. Nu är det vår tur, som vuxna, att ta vårt ansvar.

Det handlar om att stå upp för våra medmänniskors trygghet. Inte minst för de som lever i utsatthet och under hot om övergrepp och kränkningar.

Låt mig dela med mig av några faktauppgifter:

Vart femte barn, fyra till sex i en skolklass, lever med vuxna som inte klarar av att vara de vuxna barnen behöver på grund av alkohol och andra droger. Alkohol är en vanlig drog vid sexuella övergrepp. Alkohol kallas i dag för våldtäktsdrogen. Det finns ett tydligt samband mellan sexualbrott, våldsbrott och alkohol. Om alkoholkonsumtionen steg med en liter per vuxen och år skulle vålds- och misshandelsbrotten öka med tio procent.

Läs mer: Så har alkoholsynen förändrats i frikyrkan

Jag menar att tillvarons guldkant upplevs bäst utan alkohol och andra droger. Grillfesten och semestern blir bäst för alla inblandade om man är vid sina sinnens fulla bruk. Man håller sig friskare och mår bättre utan alkohol och andra droger.

Som vuxen är man närvarande och förmår att ta ansvar på ett bättre sätt för barnen och ungdomarna. De är värda och behöver den trygghet som enbart nyktra vuxna kan ge. Alkohol och andra droger ställer alltid till det för barnen och de unga.

Det är bevisat att en person som inte dricker i ett sällskap där andra gör det får de andra att dricka mindre.

Om du alltid varit alkohol- och drogfri så behövs du också i ”Spik för allas bästa”. Vi vill och kan bli många.

Bli ”Spik för allas bästa”. Var med och öka medvetenheten, få goda argument och känn att du är långt ifrån ensam. Ditt ställningstagande betyder mycket för dig själv och för dina nära och kära.

Börje Dahlkvist, LP-verksamheten

Läs mer: Beroendeprofessor: Frikyrkliga i riskzonen för beroende

Fler artiklar från Debatt