Debatt

EFS: Sverige driver antikristen utrikespolitik

Den kristna tron är den bästa grunden för människor och samhällen. Därför behövs mission, både ute i världen och i Sverige, skriver Kerstin Oderhem och Erik Johansson.

Gustav Fridolin och Maria Ferm.

Inför höstens riksdagsval vill vi lyfta frågan om Sveriges bidrag på den internationella arenan. Sverige har under det senaste århundradet kämpat för att de värderingar som byggt vårt eget välstånd också ska komma andra till del, inte minst i de delar av världen som dominerats av fattigdom.

Det är den kristna tron som ligger till grund för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det är den kristna tron som ger grunden för alla människors lika värde, och därmed barns och kvinnors rättigheter. Den kristna trons människosyn – att alla människor är skapade till Guds avbild och att Jesus har gett sitt liv för alla människor – är det som ligger till grund för det som i dag är internationellt bistånd.

Vi tycker att det är sorgligt att se hur Sverige driver en antikristen utrikespolitik. För kristna organisationer som bedriver diakoni och biståndsarbete räknas den kristna tron inte som en positiv kraft, utan snarast som en belastning. För att få tillgång till statliga biståndsmedel måste man som kristen organisation påvisa att den kristna tron inte i alltför stor utsträckning ska prägla de insatser som görs. Detta trots att det är den kristna tron som under tusen år byggt det välfärdssamhälle som vi lever i i dag.

Läs mer: Joakim Hagerius: Nej Expressen, kristen tro är inte en hobby

Naturligtvis är det många som arbetar för dessa goda värden också utifrån andra trosbekännelser, men i grunden är det den kristna tron som motiverar dessa värden. Vi är också smärtsamt medvetna om att kristna inte alltid lever upp till de värden som är kristna utifrån Bibelns ord och Jesu frälsargärning.

Svensk utlandsmission har en lång och rik historia. Ända sedan EFS sände sina första missionärer till Ostafrika 1866 har det skett med ett uppdrag att dela det befriande evangeliet om Jesus Kristus till alla människor. Mission handlar om att sprida evangeliet i ord och handling. I år har EFS antagit en ny visionsformulering: "Människor och samhällen förvandlade av Jesus". Detta är en ny formulering för det som EFS har arbetat med i över 150 år.

Läs mer: Ompaketering av visionen ska lyfta EFS

När den kristna tron misstänkliggörs både i Sverige och på olika håll i världen vill vi påminna om att det är det glada budskapet i Jesus som leder till befrielse. Än i dag kommer hundratusentals människor till tro på Jesus varje år, bara i de områden EFS arbetar. Och de gör det eftersom de längtar efter den befrielse som bara Jesus kan ge: inre frid och ett bergfast framtidshopp.

Det är vår absoluta övertygelse att det är den kristna tron som är den bästa grunden för människor och samhällen. Sådana samhällen ger till och med friheten att förneka Gud eller att välja att följa någon annan religion. Där människor väljer att följa Jesus minskar användning av droger, barn får gå i skolan, våld och övergrepp minskar, människor med funktionsnedsättning får ett återupprättat människovärde. Vi ser så många exempel på hur samhällen förvandlas av Jesus. Vi behöver fler sådana samhällen – inte färre!

Läs mer: SKR: Vem får plats i dagens Sverige?

Därför ser vi ännu inget slut på missionens uppdrag. Fortfarande finns det hundratals miljoner människor på den här jorden som aldrig kommit i närheten av att höra om vem Jesus är. Vid den stora missionskonferensen i Edinburgh 1910 (där EFS deltog som en av fem svenska deltagarorganisationer) beslutades att jobba för att alla jordens folk skulle få del av evangeliet inom en generation. I dag vet vi att miljontals människor har fått en personlig relation med Jesus tack vare missionernas arbete. Men mycket arbete återstår.

Vårt uppdrag och vår kallelse är att berätta om den uppståndne och levande frälsaren för alla människor, både för människors eviga salighet, men också för att det är han som ger kraft och inspiration för att bygga goda samhällen, där alla slags människor ryms och kan leva goda liv.

Också i det offentliga Sverige måste den kristna tron återigen ses som en tillgång. Den är en resurs för att bygga ett samhälle som är gott för alla människor, och en grund som befriar och upprättar människor till att ta ansvar, både för sig själva och för sina medmänniskor.

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS Erik Johansson, internationell missions- sekreterare, EFS

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig