15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tillgång till rent vatten guld värt

Förlåt oss Skapare, att vi miss- brukar din fantastiskt rika och vackra jord.

Afrikanska kvinnor vandrar med krukor på huvudet för att hämta vatten, som ger liv. De har lång väg att gå i brännande sol. Vid den sinande källan blir det bråk och det blir kiv.

Att sitta vid en fjällbäck, vila sina trötta fötter, släcka törsten med friskt och kallt vatten och må gott det borde vara alla människor förunnat oberoende av sort.

En Ölandsbonde ser bekymrat på sin gröda och inser allvaret. Han längtar otåligt efter regn. I morgon hoppas han få svaret.

Grundvattennivåerna globalt är obefintliga eller låga på många håll. Brunnyttjarna är förtvivlade och suckar i moll.

Klimatförändringarna i Sverige tog oss med överraskning. Regeringar skulle egentligen åklagas för maskning.

Gamla vattendomar utan tidsenliga miljö- hänsyn måste följas trots torka. Hur länge kan jorden med människan orka?

Barn består av 75 procent vatten, det som hos äldre tränger på under natten.

Ettusenfyrahundra barn i världen dör av smutsigt vatten varje dag. Vi behöver göra barnkonventionen, som är ur lag, till lag över lag.

Vi tillför cirka fyrtio ton mikroplaster till Östersjön varje år. Jag känner en klump i magen och längs ryggraden en kall kår.

Den globala tonfiskindustrin tömmer haven på fisk, när människan är girig och hänsynslös då är hon inte riktigt frisk.

Politiker utan djupsinne och teflonbyråkrater har beslutat att använda Vättern som mål för 69 000 skott och 150 raketer.

De konstaterar. ”Det blir inga uppslitande hål! Vilket fantastiskt mål!” Militären och försvars­industrin jublar: ”Skål!”

Ytligt sätt har ju inget hänt! Nu hoppas de att den kritiska opinionen vänt!

Vi måste genomskåda vad som sker under ytan och gå till botten med detta vanvett. Det kan inte vara förenligt med EU-direktiv och EU-rätt.

I solnedgångens gyllene reflekterande strålar anar jag vattnets rätta värde. Se där är en fiskebåt som genom solglittret trålar.

Att blod är tjockare än vatten är inte självklart för i dopet är vatten tjockare än blod uppenbart.

Är det inte absurt att vi värderar vatten så olika? Beror det på törsten eller skiljer det bara mellan fattiga och rika?

Men om vattenkonflikten i brännande sol bryter ut, då har vi till båda parter ett mycket förmånligt vapenpaket på lut.

Många av oss tänker: ”Allt är väl! Det ordnar sig!” Den tanken ligger ofta på lur. Det är mänsklighetens bortvändhet, förnekelse och girighet som driver på, eller hur?

Förlåt oss Skapare, att vi missbrukar din fantastiskt rika och vackra jord. Jag ber om barmhärtighet med din vilsna hjord.

Hjälp oss att bruka och vårda din jord som en vis och modig förvaltare som är smord.

Den sargade skapelsen väntar intensivt på tå att människan ska bli befriad, det är nåden vi väntar på.

Men visst finns det folk med gröna fingrar och de som genom sina handlingar är skapelsen trogna. Gud låt dina gåvor och frukter hos oss mogna.

Saliga de som hungrar och törstar efter vatten, rättfärdighet och rätt. Törsten gör människa till människa. Det finns inget annat sätt.

I vattendroppens prisma hoppets regnbåge uppenbaras. Det är nödvändigt att detta minne på näthinnan sparas.

Nu ska biskop Ambrosius rop skalla: ”Jorden ska brukas av alla”!

Claes Brandén

Fler artiklar från Debatt