15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Materialismens negativa inflytande

Trots allt det myckna goda som socialdemokratin har gjort har dess inflytelserika ledning ofta undervärderat religion.

Bland annat genom att tillämpa den marxistiska, sekulära filosofin materialism: Att de materiella förhållandena är helt avgörande för samhällets utveckling. Och att den är överordnad religionen.

Att socialdemokratin har nått vägs ände – med brist på hopp om nya stora reformer – har för många fått förödande konsekvenser med stor ensamhet, meningslöshet, brist på små tillitsfulla gemenskaper och brist på möjligheten av vara del i ett stort livsviktigt sammanhang.

Den existensiella ohälsan kan mätas i självmordsfrekvensen bland unga och gamla.

Många politiker och journalister är blinda för den historiska verkligheten, att kristna har haft en mycket stor, avgörande betydelse för en positiv utveckling. Här är frikyrkornas betydelse för den tidigaste starten av demokratin i Sverige ett bra exempel.

Det finns mycket religionsfobi och bristande kunskaper om den kristna trons positiva betydelse i samhället. Här har Socialdemokraternas tro på materialism haft en avgörande betydelse. Många socialdemokrater har hållits okunniga om materialismens avgörande betydelse. Även om den har ingått i ledares utbildning.

Göran Gremyr, Halmstad

Fler artiklar från Debatt