Debatt

KD-politiker: Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

I dag visar vi större respekt för den palestinska myndigheten än vad vi visar för den israeliska demokratin, skriver Magnus Jacobsson, riksdagsledmot (KD).

Under slutet av 1940-talet när Israel återkom som stat fanns det ett nära samarbete mellan arbetarrörelsen i Israel och i Sverige, vilket resulterade i att Sverige hade goda relationer med Israel och många svenskar reste till Israel och arbetade på kibbutzer. Under 1960 och 1970-talen skedde en radikalisering av den svenska socialdemokratin och unga socialister såg upp till revolutionärer som Che Guevara, Castro och Arafat. Detta ledde till en förändring av den svenska arbetarrörelsen vilket bland annat resulterade i att man började samarbeta med framför allt Fatah (PLO).

Med undantag för Göran Persson (S), har socialdemokratin ända sedan 1960 och 1970-talen agerat extremt ensidigt avseende bland annat Israel och Palestinakonflikten. Sverige är i dag en av de stora bidragsgivarna. Detta trots att det är väl dokumenterat att den palestinska myndigheten bedriver skolundervisning som uppmuntrar till våld mot civila, förnekar judarnas historiska närvaro i Israel samt Förintelsen. Ändå fortsätter socialdemokratiskt ledda regeringar att ge stöd utan nämnvärd kritik. Inte heller när den palestinska myndigheten uppmuntrar till angrepp på civila, gamla, kvinnor och barn sker några nämnvärda reaktioner ifrån arbetarrörelsen utan i praktiken accepteras dessa angrepp då Sverige fortsätter att ge bistånd trots att det är uppenbart att den palestinska myndigheten uppmuntrar till vad som är krigsbrott enligt den internationella rätten.

Utöver detta har Sverige som ett av väldigt få länder valt att erkänna Palestina som stat trots att den palestinska myndigheten inte har sedvanlig kontroll över territoriet och man har inte heller något politisk legitimitet då man enbart har haft ett val och efter detta val har man helt enkelt struntat i att utlysa några nyval.

Sverige agerar även konstigt avseende våra diplomatiska förbindelser med Israel och den Palestinska myndigheten. I dag finns det två "beskickningar" i Israel: den ena är Sveriges officiella ambassad som ligger i Tel Aviv, den andra är Sveriges konsulat (Sveriges inofficiella ambassad i "Palestina") i Jerusalem. Detta är en felaktig hantering av Mellanösterns enda fun­gerande demokrati. I de absolut flesta fall placerar man sina ambassader i mottagande länders huvudstäder. Jag anser därför att vi ska visa Israel samma respekt som vi visar alla andra länder.

I dag visar vi större respekt för den palestinska myndigheten än vad vi visar för den israeliska demokratin. Jag har därför lagt en motion i riksdagen där jag föreslår att vi ska flytta Sveriges ambassad till Jerusalem. Jag har också lyft fram det positiva exemplet som finns i Berlin där Norden har etablerat ett gemensamt ambassadområde. Vi i de nordiska länderna är exempel på hur länder som krigade med varandra under flera hundra år kan lämna krigets väg och skapa en så stark fredlig samexistens att det inte ens är möjligt att se hur vi i dag skulle kunna hamna i militära konflikter med varandra.

Om Sverige ska kunna vara med och bidra till en positiv utveckling i en av Mellan­österns längsta konflikter måste vi ta avstånd ifrån palestiniernas angrepp gentemot civila och visa Israel samma diplomatiska respekt som vi visar alla andra länder. Därför anser jag att vi ska påbörja en process som leder till att vi på sikt kan flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem.

Magnus Jacobsson, riksdagsledmot (KD)

Fler artiklar för dig