Debatt

Mikael Mogren: Bryt tystnaden kring psykisk ohälsa 2019

Inför 2019 har vi en serie där ett antal personer får skriva om vad de önskar sig av det nya året.

Freden är vägen till ett bra liv för alla människor. Den är aldrig självklar. Vi måste alltid arbeta för en fredlig samexistens som börjar vid köksbordet, skolgården och busshållplatsen.

Jag önskar att de unga som nu utvisas till Afghanistan får stanna i Sverige. Just nu pressar vi många till en enorm oro och utsatthet. Deras ambition och energi skulle Sverige behöva och många av dem är kristna. Deras framtid är mycket osäker dit de kommer. Jag vet att många i våra kyrkor är oroliga för sina vänners och nya familjemedlemmars skull.

Ungdomar lär mig om hoten mot vår miljö. Det är en allvarlig fråga eftersom vi inte har någon annan planet att flytta till ifall det inte längre går att bo på jorden. Därför önskar jag att vårt land fortsätter att ta sitt ansvar för jordens överlevnad. Jag önskar också att vi hjälper varandra att bli omvända till en livsstil som inte kräver flygresor för nöjes skull och konsumtion av nya prylar. Till det hjälper verkligen kristen tro, eftersom relationen till Jesus kan begränsa våra begär och bejaka våra verkliga behov.

Ytterligare en stor fråga som jag ser mycket av, är den psykiska ohälsan. Särskilt möter jag många unga som inte mår bra. Jag vet också hur många självmord som begås i Sverige. När det gäller suicid finns det mycket ny kunskap eftersom forskning pågår. Den skulle behöva nå ut, eftersom det finns både skam och skuld kopplade till självmord och psykisk ohälsa. Tystnadskulturen skulle behöva brytas.

Modet och kraften att ta tag i stora frågor tror jag kommer från Gud. Jag önskar att fler upplever sin förankring i kristen tro. Många svenskar är döpta och firar både jul och påsk. Kristen tro och tradition är ett bärande fundament för många utan att det någonsin nämns i samhällsdebatten eller på nyheterna. Jag önskar att fler inser vilken fast grund de står på och tillsammans med andra kommer loss och tar itu med utmaningar.

Mikael Mogren, biskop, Västerås

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar