Debatt

Varning för syndakatalog

Jag ser inte fram emot en kyrka som återigen lyfter fram lagen och återupptar en ny variant av syndakatalog, skriver Per Cederberg.

Det var syndafallet som ledde till att människan blev tvungen att uppfylla lagen, något som är omöjligt av egen kraft och bara kan ske genom Jesus Kristus, skriver debattören.

Lagens tid är sannerligen inte förbi! Så långt håller jag med Stefan Larsson i debattartikeln i Dagen 8 februari. Men hans åsikt om att svensk kristenhet har en både osund och obiblisk hållning när den sätter nåden före renhet menar jag är orättvis. Den gåva som kristna har fått genom Jesu död och uppståndelse är av central betydelse.

Som Stefan Larsson mycket riktigt skriver är Jesus tydlig med att han inte hade kommit för att upphäva lagen (Matt 5:17). Men tänk då på att lagen är en förutsättning för nåden. Om Jesus hade upphävt lagen, vilken nytta hade vi i så fall haft av nåden? Det är därför som kärnan i det kristna budskapet kretsar kring nåden, för enbart genom den kan vi bli upprättade från Lagen.

Jag stöder Stefan Larssons oro över att vi inte har lyckats förstå förhållandet mellan lag, synd och nåd men jag drar en annan slutsats. Lagen är en följd av syndafallet då människan försökte bli jämlik med Gud genom att få kunskap om gott och ont, och därmed också ge sig rätten att döma. Som följd av detta fördrevs människan från Eden, men fördrevs också från den direkta relationen med Gud. Vägen tillbaka till Gud kom att ske genom Lagen, det vill säga genom att uppfylla lagens krav på gott och ont, det som vi erhållit kunskap om. En uppgift som har visat sig omöjlig att uppfylla.

Var uppmärksam på att det är vår relation med Gud som är grunden för Lagen. När vi syndar har vi misslyckats att handla utefter vår kunskap om gott och ont, och därmed kvarstår vår skilsmässa från Gud.

Som ni märker finns det två riktningar på vår synd. Den första riktningen går uppåt, vår relation med Gud, som kan upprättas i Nåden genom Jesus Kristus offer. Den andra riktningen finns mellan oss medmänniskor, där vårt handlande får konsekvenser för andra.

Paulus förklarar detta i bland annat Första Korinthierbrevet när han skriver att allt visserligen genom nåden har blivit förlåtet men att detta inte betyder att allt är nyttigt. Somliga säger att man inte ska ”synda på nåden”. Jesus sa att vi ska vara jordens salt. Våra gärningar ska medföra att världen blir nyfiken på den sanna vägen.

Jag ser inte fram emot en kyrka som återigen lyfter fram lagen och återupptar en ny variant av syndakatalog. Det är mycket få av oss som har gåvan att tillrättavisa. Den som tillrättavisar men inte klarar att vara minst lika god vän med den tillrättavisade efteråt saknar förmågan. Jag har hört allt för många berättelser om troende som lämnat församlingslivet efter att någon ansett sig manad att tillrättavisa någon. Tro hellre på att den helige Anden helgar oss. Vår hjälte har höga ideal. Ett liv nära Jesus gör oss lyhörda för det rätta. Vårt uppdrag är att vara salt. Vårt ljus ska sättas så att det lyser för alla.

Per Cederberg, deltagare i Petrusakademin

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig