Debatt

Förvaltningsrätten missar samband

Väst­fobiska, homofobiska och antisemitiska predikanter har inbjudits.

Förvaltningsrätten underkände bevisen för kopplingarna mellan Sveriges unga muslimer (Sum) och Muslimska brödraskapet. Bevisen som användes av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) när de beslutade att avslå Sums ansökan om bidrag ansågs inte tillräckliga.

Men det finns otaliga bevis på kopplingar mellan Sum, Islamiska förbundet (Ifis) och Muslimska brödraskapets internationella organisation samt huvudorganisationen i Egypten i min granskning, skriven på arabiska, som nyligen publicerades på engelska.

Sveriges unga muslimer grundades 1991 av Chakib Benmakhlouf, samma person som grundade Ifis, ett år tidigare. Ifis tillhör, enligt den nuvarande chefen för Stockholmsmoskén och den tidigare ordföranden för Ifis, Mahmoud Khalfi, Muslimska brödraskapet.

Ifis är medlemsorganisation i Federation of islamic organisations in Europe (FIOE), som enligt Muslimska brödraskapets officiella hemsida Ikhwan Wiki, är den europiska armen för Muslimska brödraskapet. Sum är medlem i Femyso, Forum of European muslim youth and student organizations, som skapades av FIOE. Chakib Benmakhlouf har suttit som ordförande i Sum, Ifis och FIOE.

Islamiska förbundet i Sverige har under åren bjudit in de högsta ledarna för Muslimska brödraskapet i världen. Bland dessa finns Kamal Helbawy, grundare av Islamiska förbundet i Storbritannien och talesman för Muslimska brödraskapet i väst, Ali Al-Bayanouni och Issam al-Attar från Syrien, Fayçal Mawlawi från Libanon, Yusuf al-Qaradawi från Qatar, Ahmed Al-Qudah från Jordanien, Abu Jara Al-Sultani från Algeriet, Gamal Badawi från kanada, Rashid Ghannouchi från Tunisien, Muhammad Yatim från Marocko, Jassim Muhalhal från Kuwait, Salman bin Fahad al-Ouda från Saudiarabien, Essam el-Erian från Egypten. Listan kröns av Mahmoud Ezzat, den högst ansvarige för det internationella Muslimska brödraskapet, vice högsta guiden och numera ställföreträdare för den högsta guiden som numera sitter i egyptiskt fängelse.

Till Ifis årliga konferenser har inbjudits västfobiska, homofobiska och antisemitiska predikanter. Sum var med och organiserade många av dessa konferenser. År 2011 bjöds den sudanesiska muslimska brödraskaps-teologen Essam Al-Bashir in. Han ingår i det europeiska fatwarådet som leds av chefsideologen för Muslimska brödraskapet, al-Qaradawi. Europeiska fatwarådet skapades av FIOE.

Al-Bashir uppmärksammades nyligen för sitt deltagande i den senaste årliga konferensen 2018, där han på affischen poserade som talare tillsammans med Rashid Musa, ordförande för Sum. På denna affisch finner vi också den tidigare ordförande för Sum, Mustafa Issa. Rashid Musa talade så sent som i september 2018 på en konferens organiserad av CAIR, (syskonorganisation till Ifis i USA), en organisation som grundades av det terrorstämplade hamas, Muslimska brödraskapet i Gaza.

Sum är en elitistisk förening och bidrag från Ungdomsstyrelsen utgör cirka 98 procent av Sums intäkter, där 70 procent av inkomsterna går till Sums centrala kontor. Av min studie framgår att söner till ledande personer i Ifis sitter på ledande poster i Sum. Till exempel finner man att den tidigare ordförande för Ifis, Chakib Benmakhloufs son, Mohamed Benmakhlouf, också var ordförande för Sum.

Ser Förvaltningsrätten inte skogen för alla träd? Förhoppningen är stor att källorna i min granskning kan ligga till grund för en rättslig prövning i högre instans.

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet, författare till Holy White Lies om bland annat Muslimska brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige

Fler artiklar för dig