20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nej, det är nåden som bygger lärjungar

Nåden är drivkraften – inte lagen.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Stefan Larssons rubrik från den 21 februari lyder: "Lagen bygger lärjungar". Den skulle jag vilja vända på och i stället skriva: "Nåden bygger lärjungar." Gudsrelationen är ju inte en intellektuell fråga där man kan lära sig vilka regler man ska följa för att leva rätt. Det blir en död religion. Det handlar i stället om en relation med den levande Jesus Kristus och att uppfyllas av helig ande. Man måste ändå konstatera att Paulus säger i Romarbrevet 3:24: "Utan att ha förtjänat det blir vi rättfärdiga av Guds nåd, eftersom han har friköpt oss genom Kristus Jesus."

Vidare, i vers 26 att Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus. I verserna 27–28: Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det, gärningarnas? Nej trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro oberoende av laggärningar. Så avslutar Paulus med att säga att samma väg gäller både judar och hedningar.

Man måste ändå konstatera att Paulus i Romarbrevet kapitel 8 kallar lagen för "syndens och dödens lag därför att den på grund av vår köttsliga svaghet inte kunde föra oss till rättfärdighet. Men det gjorde Gud då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur."

Sin lärjungen Timotheos undervisar Paulus i 1 Timotheosbrevet 1:7–11: "Vi vet att lagen är något gott om man brukar den rätt och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning". Och så exemplifierar han med gudlösa syndare,förnekare, kriminella och så vidare.

Men den som genom Kristus har tagit emot rättfärdighet som en gåva har fått något mer förlösande än lagens fördömelse.

Hur blir det lärjungaskap av detta? Jo, när du har berörts av den överväldigande nåden och kärleken som genom Kristus har räddat dig från evig död, då vill du leva för Jesus. På Kreta hade Paulus inga höga omdömen om människorna: "De ljuger i ett och är odjur, glupska och lata." Därför hade Titus mycket att jobba med. Vad kunde förändra dessa människor? Titus 2:11: "Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den (nåden) lär oss att säga nej till ett Gudlöst liv och denna världens begär och leva anständigt och rättrådigt och fromt i den tid som nu är."

Nåden är drivkraften – inte lagen. Hur går det till? När vi uppfylls av den helige Ande blir det av sig själv en frukt som inte på något vis står i konflikt med lagen. Men den kommer genom relationen med Anden. Gal 5:22: "Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning." Och därefter: "mot sådant vänder sig inte lagen." Vers 18 säger: "Men om Anden får styra er står ni inte längre under lagen".

Vi påstår inte att Gamla testamentet är något som ska förkastas. Vi läser det med respekt om hur Gud har handlat med sitt folk i historien. Vi ser alla förebilder och förutsägelser om vad som skulle komma med Kristus. GT är stammen, NT är grenarna som slår ut i full blom. Men vi lever nu i ett nytt förbund, genom Jesu blod.

Bo Carlsson, pensionerad pastor, Björkvik

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt