Debatt

Vänsterpartiet: Adaktusson väljer fel sida

Lars Adaktusson går den israeliska bosättarhögerns ärenden. Men vi i Vänsterpartiet står upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna, skriver Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson Vänsterpartiet.

Lars Adaktusson fortsätter att sprida lögner och anklagelser om följeslagarprogrammet, hämtade från den israeliska bosättarhögern. Efter att i riksdagens utrikespolitiska debatt hävdat att följeslagarna är partiska fortsätter han sina attacker i en replik i Dagen.

Adaktusson menar att försvararna av följeslagarprogrammet och kritikerna av den israeliska ockupationen blundar för Israels utsatthet. Vänsterpartiet ifrågasätter på inget sätt Israels rätt att försvara sig, men allt försvar måste vara proportionellt. Denna princip har Israel återkommande brutit emot. Exempelvis när israelisk militär bemötte demonstrationerna vid gränsen mellan Gaza och Israel med skarp ammunition, med 260 döda och 4000 skadade som följd. Majoriteten av de skjutna var över 100 meter från gränsen.

Vänsterpartiet kritiserar brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten och ifrågasätter på vilket sätt Israel minskar sin egen utsatthet genom att begå dessa brott. Hur skyddar blockaden av Gaza, ockupationen av Västbanken och bosättningarna Israel från angrepp ifrån Iran, Hizbollah eller Syrien?

Läs mer: Dags att vidga dina vyer, Lars Adaktusson!

I stället för att gå den israeliska bosättarhögerns ärenden står vi i Västerpartiet upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet menar att varken Sverige eller EU bör samarbeta med eller ge stöd åt bosättningarna. EU bör använda sina handelsavtal för att kräva att Israel avvecklar bosättningarna och häver blockaden av Gaza.

Som intäkt för att följeslagarprogrammet blivit partiskt lyfter Adaktusson att följeslagare vid vissa tillfällen nekats resa in i Israel. Jag menar att det snarare är ett exempel på hur det demokratiska utrymmet i Israel krymper. Ett växande problem i många delar av världen som vi i Vänsterpartiet ser med stor oro på.

Läs mer: Jennifer Hegarty: Därför hoppade jag av som följeslagare

En nyligen publicerad rapport från Amnesty beskriver hur den israeliska regeringen genom ett antal lagändringar de senaste tio åren begränsat utrymmet för det civila samhället. De nämner till exempel förbud att kritisera den israeliska armén, nekade inresor för flera människorättsförsvarare och utvisningar av dem som ansetts för högljudda i sin kritik av den israeliska politiken eller sitt stöd för palestiniernas rättigheter. Två uppmärksammad exempel är den nekade inresan för direktören för Human Rights Watch 2017 och de återkommande attackerna på B'Tselems chef efter att han kritiserat ockupationen och bosättningarna i FN:s säkerhetsråd.

Läs mer: Lars Adaktusson: Skev och osann bild av verkligheten i Israel

Det bor i dag över 620 000 bosättare på Västbanken, inkluderat Östra Jerusalem. Antalet ökar stadigt. Bosättningarna – de vägspärrar och egna vägar som upprättats för dem – skär sönder Västbanken i små öar som försvårar möjligheterna för de över 2,5 miljoner palestinierna som bor där att röra sig och leva normala liv. Våld från bosättare är vanligt förekommande, oftast försvaras de av israelisk militär och nästan aldrig straffas de. Israeliska bosättare på Västbanken lyder under israelisk lag, medan palestinier lyder under krigsrätt. Vilka rättigheter man har beror alltså på sin nationalitet.

Detta nämner Adaktusson aldrig. Ockupationen, bosättningarna, blockaden av Gaza och den israeliska statens återkommande brott mot folkrätten och grundläggande mänskliga rättigheter finns inte i hans värld. Med sin ensidiga bild av konflikten mellan Israel och Palestina vilseleder Adaktusson debatten och hindrar möjligheten att sakligt diskutera lösningar.

I alla konflikter måste man välja sida. Vänsterpartiet väljer alltid folkrättens, demokratins och de mänskliga rättigheternas sida. Vi ser den internationella närvaron på Västbanken som viktig för att förhindra fortsatt eskalering. Därmed får vi leva med att Adaktusson fortsatt ser oss som partiska.

Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson Vänsterpartiet

Fler artiklar för dig