Debatt

Sveriges kristna råd: Följeslagarprogrammet är opartiskt

Följeslagarprogrammet är för Israel, för Palestina och framförallt, för fred, skriver Thomas Strömberg och Jonas Thorängen, Sveriges kristna råd.

2001 riktade tio kyrkoledare i Jerusalem en vädjan om stöd och hjälp från omvärlden i den svåra och våldsamma situation de upplevde. De skrev: "Vi ber ödmjukt om skydd för hela vårt folk, för att kunna återskapa förtroende och säkerhet mellan israeler och palestinier. Vi ber fredsälskande människor från hela världen att förena sig med oss i vår strävan för en rättvis fred" (citat ur brevet från kyrkoledare i Jerusalem). Svaret på denna vädjan blev utformandet av Ekumeniska följeslagarprogrammet, där Sveriges kristna råd samverkar globalt genom Kyrkornas världsråd.

Fred är en gåva men också en kallelse och uppdrag som vi fått som kyrka i världen. Fred och frid är samma ord i Bibelns grundtexter även om vi skiljer på begreppen i det svenska språket. Därför har följande ord från Jesus avskedstal till sina lärjungar något centralt att säga om Bibelns syn på freden: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh14:27). Fred är Guds gåva till mänskligheten.

Läs mer | Lars Adaktusson: Skev och osann bild av verkligheten i Israel

Några viktiga förutsättningar för förståelsen av konflikten i Israel och Palestina:

Ockupation. Israel ockuperar Västbanken. Detta är flertalet folkrättsjurister överens om och det är den hållning som Sverige har sedan lång tid tillbaka och den uppfattningen delas av FN, EU, USA och även Ryssland med flera stater. Israel har som ockupationsmakt ett stort ansvar för befolkningen som lever under ockupation. Vi menar att ockupationen måste upphöra - för båda folkens skull.

Assymetrin. Israel har byggt en mur som till cirka 60 procent är byggd på palestinska mark, utifrån 1967 års gränser. Muren skiljer i någon mån palestinier från israeler men det skiljer också palestinier från palestinier och den skiljer palestinier från palestiniers mark. Israel har kontroll över det som betecknas som område C (efter uppdelning av Västbanken i Osloavtalet) som utgör 62 procent av västbankens yta. Israel har så gott som 100 procentig kontroll över Västbankens vattentillgångar. Boende i område C får gång efter annan sina hus, byggnader brunnar förstörda av israeliska myndigheter. Israel har fullständig kontroll över elförsörjning på Västbanken. Israel har den absoluta vapenmakten. Detta innebär i praktiken också att israeliska bosättare och palestinier boende i område C lever under två olika lagsystem – israelerna under civil lagstiftning och palestinier under israelisk militär lag. Följeslagarprogrammet finns på sju olika placeringar på Västbanken där behov om internationell närvaro har efterfrågats. Behoven är störst i område C.

Palestinska myndigheten har ansvar för det som betecknas som område A på Västbanken. Politiska orättvisor och övergrepp som Palestinska myndigheten är ansvariga för ska påpekas och kritiseras. Det finns förstås många händelser och övergrepp från båda parterna i konflikten som Ekumeniska följeslagarprogrammet inte rapporterar om eller har resurser att bevaka. Just därför ställer vi oss solidariskt till stöd för alla lokala och internationella organisationer, som likt Amnesty International med flera, som granskar och kritiserar Palestinska myndigheten på ett systematiskt sätt.

Opartiskhet. Följeslagarprogrammet tar inte ställning till någon av parternas fördel utan stävar efter att vara balanserad i sin beskrivning av konflikten. Som utomstående part försöker programmet stödja arbetet för en lösning av konflikten. Däremot är följeslagarna inte neutrala gentemot brott mot folkrätten. Följeslagarprogrammet verkar för att inte diskriminera någon och vi försvarar de fattiga, de svagare och marginaliserade.

Läs mer | Jennifer Hegarty: Därför hoppade jag av som följeslagare

Debattören Jennifer Hegarty (Dagen 5 mars) sökte, och antogs till Följeslagarprogrammet, då hon hade en förhoppning att få använda sina teoretiska kunskaper "till att hjälpa de utsatta". Hon menar att Följeslagarprogrammets "struktur förutsätter partiskhet", att vi befinner oss på fel ställe och inte lyssnar till båda parterna.

De israeler som följeslagare kan möta i Palestina är israeliska soldater som vidmakthåller ockupationen och det är israeliska bosättare, en del av dem hotfulla och våldsamma gentemot internationell närvaro. Enligt internationell humanitär rätt är bosättningar på ockuperad mark ett brott. Israeliska soldater och bosättare hjälper oss inte att få en opartisk bild av konflikten. Däremot söker vi kontakt med organisationer och personer, israeler och palestinier, som verkar för fred med ickevåld och dialog.

Läs mer | Följeslagarprogrammet: En ordrik Adaktusson men med tunt innehåll

Fred är möjligt utifrån politiska beslut och vilja. Vi menar att dialog mellan folken, över etniska och religiösa tillhörigheter är en viktig förutsättning. Vi tror också att en dialog i Sverige är nödvändig för att skapa förståelse och för att främja freden. Följeslagarprogrammet är för Israel, för Palestina och framförallt, för fred.

Sveriges kristna råd har bjudit in Kristdemokraten Lars Adaktusson för ett samtal om hans syn på Följeslagarprogrammet utifrån utrikesdebatten i riksdagen i februari. Vi är intresserade att lyssna till vems uppgifter han lutar sig mot när han påstår att Följeslagarprogrammet har lämnat sin opartiskhet. Adaktusson har ännu inte svarat på vår inbjudan.

Thomas Strömberg, samordnare Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Jonas Thorängen, koordinator Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Fler artiklar för dig