13 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Överför inte mer makt till EU, politiker!

I början av februari i år besökte jag tillsammans med kristdemokratiska kollegor för andra gången EU-parlamentet i Bryssel.

Och för andra gången förstörde jag stämningen under en EU-tjänstemans skönmålande föredrag av EU genom att fråga om det inte är farligt att överföra för mycket makt åt EU på de nationella parlamentens bekostnad.

Det skulle ju inte, vid vårt EU inträde 1995, vara tal om att utmana medlemsländernas suveränitet, varje medlemsland medgavs vetorätt och nationella politiker skulle agera garant mot överexpansion. Frågan är om vi fortfarande är självständiga.

Den föredragande EU-tjänstemannen påpekar för mig att det inte är EU som ökar sin makt utan att det är de nationella politikerna som överför denna ökade makt till EU. Vilket i sig är ett korrekt påpekande. För att värna om Sveriges suveränitet och att inte mer makt överförs till Bryssel är det viktigt att vi har ansvarsfulla politiker. Men det har vi inte.

Det är som Ebba Busch Thor, Sara Skyttedal och David Lega påpekar i DN den 13 mars ("S bluffade om EU:s ökade makt över svensk välfärd") att Socialdemokraterna med Stefan Löfven genom undertecknandet av den sociala pelaren 2017 bäddar för ytterligare överstatlighet inom välfärdsområdet. Det är ett oerhört naivt och ansvarslöst agerande av S.

Vid mitt besök i Bryssel även fick jag även ta del av en svensk EU-parlamentarikers beskrivning av att det finns en överdriven inställning över vilket inflytande vi har på utvecklingen inom EU. Vi tror gärna att våra fina förslag ska leda till fina reformer i EU men när förslagen har behandlats och debatterats av 27 andra länder är det inte mycket kvar av det ursprungliga förslaget.

Inför det kommande EU-valet har jag goda förhoppningar om att vi med rätt EU-parlamentariker kan verka för att inte mer makt överförs till EU. Som Sara Skyttedal. Det är det egna parlamentet som ska ha det avgörande inflytande över landets välfärdssystem. EU bör varken få beskattningsrätt, EU-armé eller ökat inflytande över social-, familje- eller arbetsmarknadslagstiftning.

Dennis Brinkeback, jurist

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar