17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ingrepp utan konsekvensanalys förskräcker

Vad blir historiens dom över detta slöseri med ofött liv?

Heder åt Uppdrag granskning och åt de tidningar som tagit upp problemen med könsdysfori hos unga och sjukvårdens sätt att hantera problemet. Ett särskilt tack åt de kristna dagstidningarna Dagen och Världen idag som båda kräver ett stopp för regeringens planer att sänka åldern för åtgärder.

Svensk sjukvård har nu och då sanktionerat ingrepp utan att veta om de långsiktiga konsekvenserna. Det räcker att nämna lobotomin som utfördes på svenska sjukhus på 4 500 psykiskt sjuka patienter, innan metoden i början på 1960-talet i stort sett försvann på grund av den stora dödligheten, dock praktiserades en mindre plågsam variant till slutet av 1990-talet på Karolinska sjukhuset. Och de omkring 30 000 personer som tvångssteriliserades från mitten på 1900-talet på svenska sjukhus för att de inte skulle kunna föra oönskade anlag vidare – många av dem var romer – är ett annat missgrepp. Och de långt mer än en miljon aborter har utförts sedan den fria aborten infördes 1974 – bara en liten del av dem har varit medicinskt motiverade. Vad blir historiens dom över detta slöseri med ofött liv?

Spåren förskräcker. Vi behöver en renässans för sant kristna värderingar i landet. Och våra experter och beslutsfattare behöver mångas förböner.

Olof Djurfeldt, tidigare chefredaktör, Dagen

Fler artiklar från Debatt