03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Gåvor förbättrar samhället

Vår värld har blivit lite kallare. En värld där själviskt tänkande går före allt annat. Jag, mig, mina och mitt är vad mycket handlar om.

Människor befinner sig samtidigt i utsatta situationer och ideella organisationer kämpar för att cancerforskning och barn i nöd ska bli en viktigare prioritering i vårt samhälle. Undersökningar visar att det finns många som donerar en del av sin inkomst varje år, men det behövs mer för att ännu fler utsatta människor ska kunna hjälpas. Vad behöver göras för att uppmuntra och öka det givandet?

Den som betalar skatt får göra avdrag för bensin, husrenoveringar och dåliga affärer. Företag får göra avdrag för bilar, kontor och presenter till sina anställda, men i andra europeiska länder är det en självklarhet att den som vill bidra till välgörenhet har rätt att göra avdrag för det. I flera länder märktes det också hur givandet ökade när gåvoavdraget infördes. Sverige var ett av de sista länderna i Europa med att införa avdragsgilla gåvor och tyvärr det första landet med att avskaffa det. För mig är det självklart att Sverige ska uppmuntra till givande. Det är ett steg på vägen till ett starkare samhälle.

Rebecca Westergård, 14 år

Fler artiklar från Debatt