Debatt

Inget giltigt beslut om att sälja orgeln

Vilken musik som efterfrågas om några år vet vi inte.

I Dagen den 14 maj hävdar Filadelfiaförsamlingens föreståndare Niklas Piensoho (NP) att det vore i strid med församlings­demokratin att låta kyrkans orgel vara kvar. Det är felaktigt. På de församlingsmöten där ombyggnadsplanerna har presenterats har orgelns framtid inte varit föremål för några djupare diskussioner. Orgeln har endast berörts kortfattat vid enstaka tillfällen och som en väldigt liten del i de stora ombyggnadsplanerna. I protokollet från församlingsmötet i april 2017 som NP refererar till besvaras inga frågor om orgeln.

Vidare säger NP till Dagen: ”För de som har varit med i processen kan det inte vara någon nyhet att orgeln ska tas bort.” Det har dock inte varit lätt för församlingsmedlemmarna att följa ombyggnadsprocessen där orgeln utgjort en mycket liten fråga.

Mycket kan sägas om själva ombyggnadsprocessen. I korthet: Argumenten för varför ombyggnationen behövs har skiftat. Det har varit en avsaknad av transparens gentemot församlingen och framför allt en ovilja att lyssna till och anpassa sig efter synpunkter från församlingsmedlemmar. Vädjanden om att åtminstone utreda andra alternativ än en mycket omfattande ombyggnation har mottagits med ointresse.

Det förslag som röstades igenom i juni 2018 var väldigt komplext och bestod av flera stora delfrågor (däribland att välkomna Kaggeholms folkhögskola). Det skulle bifallas eller förkastas i sin helhet. Det kan onekligen ifrågasättas vad församlingen egentligen gavs för valmöjlighet.

Orgeln finns inte omnämnd vare sig i beslutet eller i det tryckta material som delades ut inför beslutet i juni 2018. De närvarande uppmanades dessutom att inte bry sig om detaljer i skisserna, utan att se omröstningen som ett ”inriktningsbeslut.”

Före omröstningen presenterade vice föreståndaren via projektor förslag till beslut samt svar på frågor som ställts. Där står ordagrant: "Blir orgeln kvar? De synliga piporna (ej i funktion) blir inte kvar. Orgeln har dock även en digital funktion och det är den delen som används i dag och vi tror på en digital lösning för framtiden".

Jag har diskuterat detta med ”synliga pipor som ej är i funktion” med Jan Stenbaek, mångårig organist i Filadelfia­kyrkan. Enligt honom är orgeln i utmärkt skick och samtliga synliga pipor är i funktion och ljudande. Därmed är det ingen del av orgeln som ska avyttras enligt det beslut som församlingen fattade i juni 2018! Att som NP påstå att det skulle finnas ett beslut om försäljning är milt uttryckt felaktigt.

Filadelfiakyrkans orgel är ett fantastiskt instrument, väl värd att behålla både för församlingens egen del och för lokalens användbarhet som konsertlokal. Vilken musik som efterfrågas om några år vet vi inte. Att riva ut en orgel och kanske få 100 000 kronor i dag och veta att den skulle kosta 15–25 miljoner kronor att installera igen är inte en klok förvaltning.

NP säger om orgeln att ”den tar jättemycket plats och dessutom använder vi den nästan aldrig”. Men utrymmet finns redan nu! Det finns inget giltigt beslut om att orgeln ska tas bort. Att låta orgeln vara kvar är väl förenligt med församlingsdemokratin.

Anders Färnqvist

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig