02 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jemen behöver en Greta Thunberg

Antagligen är den moderna människan mycket smartare och mer välutbildad än äldre tiders barbarer, men absolut lika hjärtlösa och betydligt mer uträknande än våra hatade föregångare.

I SVT:s program Dokument utifrån visades den 18 och 21 maj hur raffinerat och utstuderat våra ledare förser diktaturen i Saudiarabien med ultramoderna och effektiva vapen. Förutom Storbritannien, Tyskland , Frankrike gäller det även Sverige. Detta för att sprida död och förintelse i det fattiga landet Jemen – vår tids största humanitära katastrof. Programmet tvekade inte att använda ordet ”folkmord” för att visa vad som försiggår.

Med hjälp av den nödvändiga och penningstarka försvarsindustrin parerar man all insyn för att mörklägga och vilseleda alla obehagliga avslöjanden. Att 20 miljoner människor håller på att svälta ihjäl verkar inte spela någon roll. Historiens dom kommer att bli hård när sanningen hinner ifatt oss. Vi kommer aldrig att kunna säga att vi inte visste vad som pågick. Hur står det till med vårt samvete och vår empati i dag?

Vår engagerade och orädda Greta Thunberg har, med all rätt, lyft fram miljöfrågan som en ödesfråga på ett förtjänstfullt sätt. Det behövs en ny "Greta Thunbergeffekt" som vågar fråga oss hur vi har det med våra samveten. Frågan om vår delaktighet i kriget i Jemen är också en avgörande ödesfråga för oss. Våra politiska ledare och FN verkar inte kunna påverka utvecklingen när en hel nation håller på att gå under. Vi har ett moraliskt ansvar att agera och det mycket skyndsamt. Den totala katastrofen pågår för fullt och med all kraft i detta sargade land.

Royne Edberg, Mullsjö

Fler artiklar från Debatt