Debatt

Klimatoron kräver kristet svar

Vi anser att en genomtänkt skapelseteologi hjälper oss i vårt uppdrag att sprida kunskap om Jesus Kristus, skriver Sven-Gunnar Hultman och PO Flodström.

Replik 31 maj och 11 april. Anders Gerdmar skriver en replik (Dagen den 31 maj) på vår artikel (Dagen 11 april) där vårt syfte var att söka ge ett svar på en av de största frågorna som människor ställer sig i dag; hur ser klimatets, miljöns och naturens framtid ut och hur blir därmed människornas liv?

Ur den synvinkeln är det ogenomtänkt att jämföra klimatoron med millenniebuggen. Var det inte just oron som skapade incitament för insatserna som förhindrade en datorkollaps? I dag pågår det mängder med insatser för att minska behovet av fossila bränslen. Även om man väljer att inte tro på klimatforskningen och FN:s klimatpanel är det positivt att förbränningen av olja och kol minskar i världen.

Läs mer | Anders Gerdmar: Se upp med klimat-eskatologin

Vi har lite svårt att förstå att Gerdmar väljer att kalla detta för att dras med av tidsandan och att anpassa bibelläsningen efter trycket från omgivningen. En förkunnelse som inte ger svar på frågor som människor ställer sig riskerar att hamna i en egen bubbla och bli ointressant för dem som vi vill vinna för Kristus.

Vi anser att vi återvänder till källorna när vi skriver att en ny jord betyder en förnyad jord. Vi förde en tydlig argumentation för det i vår första artikel. Det är ingen anpassad bibeltolkning, som Gerdmar hävdar. Bibeln börjar med att Gud skapar och att han dagligen umgås med de första människorna i ett paradis. Bibeln slutar med att Gud och människor på nytt umgås på en återställd jord. ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem” (Upp 21:3).

När Uppenbarelsebokens författare Johannes skriver om en ny jord och ny himmel knyter han an till den judiska uppfattningen om det messianska riket, där Jerusalem och hela landet ska blomstra. Den tid då Gud enligt Jesaja 66:18 ska ”samla alla folk och alla språk... att se min härlighet.” Alltså en ny tid, där Gud återupprättar.

Gerdmar skriver: ”Klimatfrågan är inte en eskatologisk fråga utan en fråga om förvaltarskap. Gud håller historien i sin hand och ingenting i Bibeln säger att klimatförändringarna har med tidens slut att göra.”

Det är positivt att Gerdmar skriver att vi har ett förvaltaransvar för skapelsen. Det var det första budet som Gud gav människan. Vi har förvaltaransvaret både för naturens egen skull men också för att skapa goda förutsättningar för våra egna liv. Redan profeterna i Gamla testamentet beskriver förhållandet mellan människans synd och ondska och hur den drabbar naturen. Se till exempel Hosea 4:1-3. Vi citerar vers 3:

”Därför sörjer landet, alla som bor där tynar bort, också markens djur och himlens fåglar och fiskarna i havet dör.”

Uppenbarelsebokens beskrivningar av svält, missväxt, omfattande skogs- och gräsbränder, vattenföroreningar, solens hetta som bränner människor och att livet i havet dör – är inte det klimatförändringar och vanvård av skapelsen som är orsaken till detta?

Läs mer | Ny livsstil ingen uppoffring

Om vi människor vanvårdar skapelsen slår det tillbaka på oss själva. Syndens kärna är att försöka tillskansa sig något på fel sätt eller i överflöd. Väljer vi att överutnyttja skapelsen får det allvarliga konsekvenser. Det som Uppenbarelseboken bland annat beskriver är konsekvenserna av människans oförmåga att vårda skapelsen efter Guds vilja och ordningar. I skapelsen har Gud gett ramarna för hur mycket olika natursystem tål innan de kollapsar. När vi nu får allt fler rapporter om hur illa jorden mår är det tecken på att tiden närmar sig sitt slut. Tiden då Gud kommer att ställa det onda inför rätta och för att upprätta sitt rike.

Vi anser att en genomtänkt skapelseteologi hjälper oss i vårt uppdrag att sprida kunskap om Jesus Kristus. En kristen som värnar om skapelsen och tar till sig den kunskap som idag finns om klimatförändringar och om risken för en fortsatt utrotning av arter blir trovärdig. Då kan hon också trovärdigt berätta om en Gud som vet när minsta sparv dör och har en plan för att upprätta skapelsen.

Greta Thunberg och alla andra ungdomar världen över behöver mötas av varma kristna som säger till dem att de gör rätt i att ändra livsstil för att rädda jorden. Att de lever upp till det första budet som Gud gav människor. Vi är övertygade om att en sådan ingång kommer att skapa öppningar för att höra mer om evangeliet.

Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan, Täby

PO Flodström, pingstapologet, Borlänge

Fler artiklar för dig