03 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna läser selektivt om judisk jämställdhet

Det finns mer negativa utsagor om män i Talmud.

Jag instämmer med Mikael Tellbe om att det finns negativa utsagor om kvinnor i Talmud, men än mer om män. Det är viktigt att påpeka att det inte är utsagor som ska ses som huggna i sten utan är i ett sammanhang av diskussioner mellan olika rabbiner. På så sätt finns det än mer negativa utsagor om män. Det handlar om diskussioner om hur livet är och vad man kan göra åt det som är negativt.

Talmud är inte en regelbok utan en diskussionsbok där olika rabbiners åsikter till och från är som vågor i ett stormigt hav. Vidare är påståendet att "kvinnor är som generaler och män som fotsoldater" inte något från andra templets tid utan är något som växt fram genom tiden.

Jämför man mellan kvinnors delaktighet i Tanach (GT) och i Paulus brev är skillnaden inte särskild stor. Särskilt om man tittar på matriarkerna såväl som olika judiska kvinnor och jämför med Romarbrevets och Kolosserbrevets avslutning. Man kan då fråga sig hur mycket Jesus och Paulus egentligen skilde sig åt från samtiden i synen på kvinnor?

Amy-Jill Levine, professor och författare till ”The Jewish Annotated New Testament” (2017), hävdar att när kristna kommentatorer hävdar att judendomen förtrycker kvinnor väljer man selektivt ur rabbinsk litteratur. Ofta tar man utsagorna ur sin historiska kontext och gör dem till en normerande sedvänja för den senare andra tempeltiden.

Utifrån Nya testamentet samt andra judiska texter från Josefus till Filon kan vi förstå att även om det var ett patriarkalt system gav det ändå möjligheter åt kvinnor socialt, ekonomiskt och religiöst. Ett betydande exempel är Beruriah, rabbi Meirs välutbildade hustru.

Folke Holtz, medlem i Judiska församlingen och Educator i Stora synagogan i Stockholm

Läs också Mikael Tellbe: Önsketänkande att judiska kvinnor hade ledarroller

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt