13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skilj på fanatism och hängivenhet

Vi får skilja på två saker. Att vara fanatisk eller vara hängiven.

Den som är fanatisk går inte att tala förnuftigt med, vill inte lyssna, går inte att tillrättavisa, ser inga fel eller brister hos sig själv, och vill med tvång, hot, våld eller manipulation få dig in på samma spår som sig själv. Detta är farligt och skadligt, oavsett om det gäller till exempel politik, religion eller idrott.

Men den som är hängiven Jesus är fylld av kärlek, till Jesus och till alla människor. Hon är omtänksam, barmhärtig, fridfull och går att tala med. Hon ser många brister i sig själv, men vet att hon är benådad av Gud ändå, det vill säga godtagen som hon är inför Gud.

Hon lever inte främst för sig själv utan för Jesus och för andra. Ja, hon vill att andra ska få del av allt det goda hon själv fått av Gud, både här på jorden och inför evigheten, så hon talar ofta om Jesus för andra, vilket en del kan störa sig på, men hennes avsikter är de allra bästa, att göra andra gott, men skulle aldrig använda hot eller våld om de inte vill lyssna. Hon vet att detta är ett fritt val för varje människa. Att bli född på nytt och hängiven i sin kärlek till Jesus är en underbar förvandling i en människas liv och är gott för henne själv och alla runt omkring.

Nu kommer en del att kalla de som är hängivna för Jesus, drivna av Jesu kärlek, för fanatiker ändå, framför allt när vi säger att Jesus är den enda vägen till Gud och himlen, men det är inte sant. Det är en stor skillnad mellan dessa två. Den ene är villig att döda sig själv och andra för att föra fram sitt budskap, ett budskap som förslavar andra. Den andre är villig att offra inte bara sin tid, utan även pengar och eget lidande, ja, sitt eget liv, för att föra fram ett budskap om kärlek och förlåtelse som befriar andra och ger dem evigt liv i himlen. Måtte alla kunna se denna skillnad, både vi kristna och vårt land och folk.

Konrad Nyström, Byske, Västerbotten

Fler artiklar från Debatt