31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Claes-Göran Bergstrand: Tidens tecken visar att Jesus snart kommer tillbaka

Evangeliet slutar inte i moll utan i dur.

Vi skriver 2020, ett årtal lätt att skriva men inte lika lätt att förutse. En sak vet vi dock – Jesu återkomst är närmare nu än tidigare. Vi ser också att jorden är i en förändringsprocess som blir allt tydligare. Därför borde Bibelns profetiska ord vara ett viktigt predikoämne i dag. Om det vore så skulle vi kristna inte vara så ljumma inför livet, döden och evigheten och heller inte nöden för människors eviga väl vara så svalt. Det är med oss som Jesus sa till församlingen i Laodicea (de rikas stad): ”Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm” (Upp 3:15).

Glädjen var därför stor då jag läste att Pingsts riksevangelist Tigleth Malkey i radiogudstjänsten (26/1) hade temat ”Att ha ett himmelskt perspektiv på lidandet” och framhöll Jesu återkomst som ett huvudämne i Bibeln.

Nu registreras förlopp i naturen som inte bara kan vara orsakat av människan. I början på året har det varit extremt kallt där det normalt är varmt och varmt där det normalt är kallt. En ny mätning på Antarktis, jordens kallaste kontinent, visar att där sker den snabbaste uppvärmningen nu. I sydöstra Australien rasar bränder i en aldrig tidigare omfattning, samtidigt som en storm av hagel, stora som tennisbollar, drabbat kuststäderna Canberra och Melbourne. Inte långt därifrån har en tjock smog dragit fram och förvandlat ljusa dagen till mörk natt. Därefter har skyfall skapat stora översvämningar i både de västra och östra kustområdena.

Kairo har varit täckt av snö, vilket normalt aldrig sker i januari. Senast det skedde var 1908. Samma tid var östliga delar i Grekland täckta av både snö och is och hade låg temperatur. Stora vulkaner har varit aktiva under det senaste halvåret och i mitten på januari blev tre vulkaner samtidigt aktiva under tre dagar. Alla tre ligger i den så kallade Pacific Ring of Fire men i olika världsdelar. Jordbävningar har kommit tätare och blivit starkare den senaste tiden. Sådana händelser har Bibeln förutsagt ska ske i den yttersta tiden: "Jorden brister ... den rämnar ... den vacklar" (Jes 24:19).

I Svenska Dagbladet (2/2) rapporterades att salthalten sjunkit markant i Nordatlanten där man har noterat den lägsta nivån på 120 år. Forskarna är oroade för att det på sikt kan påverka Golfströmmen och därmed klimatet. Enligt Nasa har solens aktivitet fallit till den lägsta nivån på 200 år! Man beräknar att under nästa solcykel år 2020–2025 kommer solens aktivitet att minska mellan 30 och 50 procent beräknat från den senaste solcykeln. Jordens magnetpoler ska hålla jorden i balans, men enligt mätningar rör sig det norra magnetfältet i riktning mot öster, från Kanadas arktiska område mot Sibirien, enligt CNN. Denna rörelse, som pågått sedan 1831, har ökat de senaste åren med 60 kilometer per år. Samtidigt har jordens magnetfält stadigt försvagats över tid.

Detta är tidstecken som visar att Jesu återkomst närmar sig med hast. Jag hoppas att vi kristna inte stämmer in i otroskören som säger, ”Sådant har alltid förekommit!” Nej, vi ska räta på oss och lyfta våra huvuden i syfte att vara redo.

Vi ska förkunna det glada budskapet att Jesus har kommit, att han är mitt ibland oss nu och ska återkomma för att upprätta allt. Jesus sa: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig" (Joh 14:1). Bibelns evan­gelium, där det profetiska ordet har stor plats, slutar inte i moll utan i dur. Det är ett hoppfullt och glatt budskap som måste bli förkunnat i kyrkan såväl som i radion, tv:n och på torgen för den vilsna nutidsmänniskan.

Claes-Göran Bergstrand, pastor

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt