Debatt

Israels viceambassadör: Var är upprördheten över antisemitismen?

Palestinska barns läroböcker innehåller uppmuntran till våld och antisemitism.

Regeringen stöder, med svenska skattebetalares pengar, FN-organet UNRWA – en organisation vars omdiskuterade skolböcker i Gaza och Västbanken uppviglar till våld mot israeler och judar, hyllar terrorister och utraderar Israel från kartan. Var är upprördheten?

I ett svar på en fråga som nyligen ställdes i Riksdagen förbigick biståndsminister Peter Eriksson (MP) flera viktiga aspekter vad gäller det skolmaterial UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – använder sig av i den palestinska myndigheten.

Från en minister i en regering som uttryckt beslutsamhet att bekämpa antisemitism kunde man ha förväntat sig uttalanden som: ”det ska vara nolltolerans mot att lära ut antisemitism och hat” eller varför inte ”Sverige är djupt oroat över rapporterna om de läroböcker UNRWA använder ”. I stället avfärdas det med att UNRWA har egna rutiner för att hantera det.

Frågan blir då hur UNRWA, inom ramarna för den egna organisationen, ska hantera de läroböcker som ges till varje palestinskt barn på Västbanken och i Gaza. Det bör först och främst klargöras att UNRWA inte tar fram egna läroböcker eller läroplaner, dessa erhåller de direkt från den palestinska myndigheten. UNRWA gör sedan en översyn för att se om de är i linje med FN:s standarder och principer. När översynen är klar och alla problematiska delar identifierats (det finns hundratals i många dussin böcker) ska UNRWA korrigera dessa, antingen genom att ta bort dem från undervisningen eller genom att ge ut korrigerat och kompletterat material samt utbilda lärarna i att använda detta.

Problemet är naturligtvis att detta system aldrig fungerat i praktiken, vilket rapporterats från flera håll. I ett försök att komma till rätta med problemen togs kompletterande material fram men detta nådde aldrig dem för vilka det var avsett – eleverna. Dessutom hade detta inte spelat någon roll då många av lärarna helt enkelt vägrade delta i den av UNRWA tillhandahållna utbildningen. På detta sätt garanteras varje palestinskt barn läroböcker som innehåller uppmuntran till våld och antisemitism.

Palestinska myndigheten har nu gjort om sitt utbildningssystem och släppt nya läroböcker för alla elever från förskola till gymnasium. Här skulle finnas en utmärkt möjlighet till förbättring och att därmed visa sitt engagemang för fred. Men i stället för att ta till sig UNRWA:s synpunkter, och framför allt undvika att skapa nya problem, har läroböckerna radikaliserats än mer. Den nya läroplanen har i stället lett till ökad antisemitism. Judar anklagas för att ha förgiftat profeten Muhammed samt beskrivs som sionistiska ockupanter och Islams fiender. Dessutom förnekas Israels existens, judar och judendom raderas från regionens historia och det förnekas att Förintelsen ägt rum. Detta är naturligtvis endast några exempel utöver de återkommande uppmaningarna till martyrskap som ett led i att få unga palestinier att begå våldshandlingar.

Min fråga blir därför: Var är upprördheten? Som en av UNRWA:s största bidragsgivare måste Sverige ifrågasätta UNRWA och dess byråkratiska system för att säkerställa att de genomför sitt uppdrag på rätt sätt. Och då de inte gör det – utkräva ansvarstagande. Om Sverige verkligen vill vara det land som leder det internationella arbetet mot antisemitism måste man fördöma sådana flagranta exempel på övertramp som beskrivits ovan. Hur man än väljer att se på saken kan inte lösningen vara att fortsätta utöka UNRWA:s budget utan att ställa krav på verksamheten.

Efrat Hochstetler, Israels viceambassadör i Sverige

Fler artiklar för dig