Debatt

Carolina Klintefelt: Varför skulle just bilden av Gud som mor vara fel?

Att varje kvinna har en pappa är förvisso sant. Men lika sant är ju att varje man har en mamma.

När jag läser Per Kristianssons och Gunnar Asps inlägg i debatten om Guds egenskaper blir jag lite ledsen. Varför skulle just bilden av Gud som en mamma vara överflödig? Varför inte i stället välkomna en mångfald av erfarenheter som uttrycker något av Guds fantastiska storhet?

Att citera sig själv ger märg åt konversationen, enligt George Bernard Shaw, så därför dristar jag mig till detta grepp: ”Gud är en kvinna med mjölkstinna bröst. / I nattens varma mörker lyssnar hon till barnets andetag.”

Citatet kommer från min andaktsbok "Som barnet i mammans famn", som jag skrev för några år sedan då våra barn var små. Närheten till dem och upplevelsen av att gå in i mammarollen gav mig helt nya perspektiv på livet och på Gud. Mitt i vardagen tillsammans med tre barn anade jag en helig närvaro av Gud, ibland som ett själsligt utbyte av blickar i samförstånd, ibland som en utmaning att göra annorlunda, ibland som en uppmuntran – som om Gud sa till mig: "Ser du hur du tar hand om dina barn? Just så tar jag också hand om dig."

Det gav en fördjupad erfarenhet av Guds kärlek som jag aldrig hade kunnat få på annat sätt. Det var en kontakt med själva Livets källa, som uppstod i närheten till nya liv och deras omedelbara relation till mig och sin omvärld. Det var också – och är fortfarande – dagliga möten med egna tillkortakommanden, där Gud i stället påminner mig om sin fullkomlighet, att när jag brister och inte förmår längre orkar fortfarande Gud.

Läs mer Per Kristiansson: ”Gud som mor” är obegripligt

För många år sedan såg jag en boktitel som handlade om att en herde läste och tolkade den kända psalm 23, "Herren är min herde". Om Gud kan liknas vid en herde som vallar får, varför inte vid en mamma som tar hand om sina barn? Jesus själv kallar sig ju rent av för en hönsmamma! Och tänk om fler vågade pröva att tala med Gud på samma sätt som man pratar med sin mamma. Det skulle kunna innebära en revolution för andligheten i vårt land!

Att varje kvinna har en pappa, som Gunnar Asp skriver, är förvisso sant. Men lika sant är ju att varje man har en mamma. För egen del skulle jag inte vilja vara utan någon av mina föräldrar och de olika egenskaper som de förkroppsligar. Den ena gör så att säga inte den andra överflödig, och detsamma tror jag kan sägas om Guds olika sidor – att lyfta fram den ena sidan behöver inte betyda att man helt måste bortse ifrån den andra.

En misstanke smyger sig på: att de alltför explicit kvinnliga bilderna stöter bort dem som inte har den erfarenheten. Kan det vara så? Det är möjligt. Och alla kvinnor har för den delen inte erfarenheten av att vara föräldrar eller av att få biologiska barn. Teologen Åsa Molin har för övrigt skrivit mycket fint om upptäckten av att få vara Guds adopterade barn.

Läs mer Gud fader är ju fader för oss alla – män och kvinnor

Jag är inte fåraherde, jag har inte adopterat barn och jag är inte en far. Men genom att läsa om andras erfarenheter av Gud vidgas min gudsbild så att jag får syn på mer än jag hade kunnat få om jag hade hållit mig till enbart det jag själv har upplevt. På liknande sätt kan erfarenheten av modersrollen vara någonting som fördjupar insikterna om Guds karaktär och framför allt om Guds kärlek. Den söker sig ju fram längs alla möjliga vägar och min erfarenhet är att den inte håller sig för god för att söka upp oss även längs sådana stigar som vi människor ibland helst vill stänga igen.

Vare sig synder eller dygder är unika för endera könet, som Per Kristiansson får det att framstå som. Det är bara att läsa Edith Södergran om man vill få bevisat att högmod inte är en exklusivt manlig synd. Att de tar sig olika uttryck hos olika individer är självklart, men just för att det är så – att vi är olika – behöver vi väl mer än någonsin en mångfald av berättelser, som mosaikbitar i den stora fantastiska gemenskap som tillsammans målar bilden av Gud?

Carolina Klintefelt, författare och kommunikatör

Läs mer Sara Forslund: Även kvinnan är skapad till Guds avbild

Replik Per Kristiansson: Vi kan inte beskriva Gud – bara oss själva

Replik Gunnar Asp: Farligt införa alternativa gudsbilder genom språk

Fler artiklar för dig