21 oktober 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Mattias Berggren: Låt oss sätta fyra som volymmål

Det börjar pratas om volymer. Om vi bortser från själva principfrågan att egentligen prata volymer eftersom vi inte vet hur många i framtiden som kommer ha asylskäl, låt oss ändå göra ett litet tankeexperiment.

I Sverige finns det nästan 3 000 kristna församlingar. Varje församling skulle utan svårighet kunna ta hand om en flyktingfamilj, det vill säga cirka fyra personer per år. Då hamnar vi på 12 000 flyktingar som vi kan ta hand om utan att det kostar något för skattebetalarna. Det är också min övertygelse att vi församlingar längtar efter att få göra skillnad på riktigt, vi vill kavla upp ärmarna och fira en gudstjänst som gläder både Gud och våra medmänniskor.

Jag tror att varje församling har tillräckliga kontaktnät för att kunna skaffa bostad åt denna familj. De har definitivt tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna betala uppehälle för dem. De stora kontaktnät som finns i varje församling kan sedan användas för att hitta sysselsättning åt föräldrar, lekkamrater och fritidsaktiviteter åt barnen och på så sätt få en snabb integration.

Jag tror även att varje muslimsk, judisk, mandeisk, hinduisk församling skulle kunna göra detsamma, ja till och med varje lokalförening inom Humanisterna skulle nog kunna tänka sig att ställa upp för även de vill väl leva upp till sitt namn.

Låt oss församlingar fixa asylmottagningen och integrationen, något som vi faktiskt är ganska bra på. Då kan vi lägga mer av våra gemensamma skattepengar på att styra upp vården, skolan och infrastrukturen.

I Kanada har man som privatperson eller förening möjlighet att själv ordna med flyktingmottagandet genom ett program kallat Private Sponsorship of Refugees. De flyktingar som kommer genom detta program integreras snabbare än de som tas emot genom statliga program. Detta skulle vi kunna ha i Sverige med. Så om vi nu ska prata volymer låt oss göra det men låt oss göra det från rätt håll. Vår församling fixar att försörja och integrera en flyktingfamilj och det gör din församling med.

Mattias Berggren, gymnasielärare och predikant

Fler artiklar