Debatt

Villkora Palestinas bistånd

Palestinska myndighetens överträdelser mot barn och deras utbildning, men även mot andra grupper, är så allvarliga att Sverige behöver se över biståndet. Det skriver Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD).

Vid det officiella besöket av Palestinas president Mahmoud Abbas i februari i år, ingicks ett nytt samarbetsavtal mellan Palestina och Sverige. Avtalet ökade Sveriges bistånd till palestinska myndigheten med 50 procent till 1,5 miljarder kronor för den kommande femårsperioden. Det var ett väntat beslut med tanke på att Fatah – det parti som styr den Palestinska myndigheten – är Socialdemokraternas systerparti.

Att Sverige ger bistånd till Palestina är rimligt. Men omständigheterna kring palestinska myndighetens agerande måste säkerställas – bättre än vad de gör i dag. Detta för att garantera att biståndsmedlen faktiskt går till mat, vatten och utvecklingen av mänskliga rättigheter.

I Palestina är korruptionen utbredd och det finns gott om rapporter som påvisar svagheter i förvaltningen, allt ifrån att pengar betalas ut på fel grunder till att pengar går till helt fel organisationer.

Men, vad värre är, är alla de exempel som når ut från Palestina om den indoktrinering som sker mot barn i skolan. Bland annat sa ordföranden för Jerusalems lärarförbund, Issa Salman, följande den 15 november förra året i palestinska myndighetens officiella tv-kanal: ”I våra skolor lär vi ut det vår religion och samvete dikterar: Att Jerusalem är arabiskt och att Palestina - från norr till syd, från floden i Jordanien till Medelhavet, är Islamiskt Palestinskt Arabiskt, och kommer att förbli sådan trots den förbannade ockupationen.”

Detta var inte bara en engångshändelse där en person uttryckt sin åsikt. I dag förekommer indoktrinerande texter och inslag i barnprogram och läroböcker som förskönar martyrskap och att utrotandet av Israel är ett mål i en religiös kamp folk emellan.

Barn har rätt till en utbildning som är fri från politisk indoktrinering där folk ställs mot folk och nation mot nation. Därför är det är av yttersta vikt att Sverige, som är en stormakt när det kommer till bistånd i Palestina, nu använder sin position till att hitta sätt att stämma av att utvecklingen går i rätt riktning.

Detta är åtgärder som kommer att ha betydelse för att på sikt kunna lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Det är således en åtgärd som är viktig att försöka uppnå skyndsamt.

USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton har yttrat följande: "Jag tror att utbildning är en av nycklarna till en varaktig fred i Mellanöstern ... Det har inte skett någon förändring på området, trots att vi tog upp frågan för flera år sedan med den palestinska myndigheten. Det som är ännu mer oroande är att problemet verkar ha blivit värre. Dessa läroböcker ger inte palestinska barn en utbildning, de ger dem en indoktrinering."

En viktig åtgärd för att minska konflikten på Nordirland var att ta bort indoktrinerande texter från läromedel. Detta visade sig vara en nyckelfaktor för att hitta en väg mot en lösning av konflikten.

Förutom att barn blir indoktrinerade med antisemitism och hat mot Israel har Fatah en Facebooksida som är fylld med antisemitiska och antiisraeliska inlägg. Där uppmuntras palestinier att köra över judar med sina bilar och man hyllar de senaste knivattackerna mot judar. Sidan är våldsförhärligande och porträtterar judar som nazister, svin eller apor.

Dessutom betalar den palestinska myndigheten också ut löner till fängslade och frisläppta palestinska terrorister. Ju allvarligare terrorhandlingen är, ju dödligare den varit, desto större blir lönen.

Under 2012 betalade den palestinska­ myndigheten 600 miljoner kronor till fängslade terrorister och 624 miljoner kronor till avlidna terroristers familjer (inklusive självmordsbombare). Dessa belopp uppgår tillsammans till mer än 16 procent av det årliga utländska biståndet till den palestinska myndigheten. Enligt en rapport baserad på uttalanden av palestinska tjänstemän, betalade den palestinska myndigheten 1,2 miljarder kronor till fängslade och frisläppta palestinska terrorister under 2014.

Överträdelserna som palestinska myndigheten gör mot barn och deras utbildning, men även mot andra grupper, är så pass allvarlig att vi måste börja diskutera huruvida nya kriterier måste infogas i avtalet mellan Sverige och Palestina när det kommer till utbetalningen av biståndet. Det palestinska biståndet bör villkoras. Man måste kunna påvisa att man från myndighetens sida arbetar för att ta bort de indoktrinerande texterna och inslagen.

Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara det som står i fokus. Tydliga mätbara mål måste sättas upp för att tillse att pengarna nyttjas rätt och effektivt.

Det är dags för utrikesminister Margot Wallström att se till att svenska skattebetalarnas pengar hamnar rätt. Sverige kan spela en roll i fredsarbetet genom att använda ekonomiska incitament.

Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig