09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Barnperspektivet saknas när Migrationsverket tvingar familjer att flytta

Ett barn ska inte få lida för att vuxna tar okloka beslut. Jag önskar att beslutet omprövas med fokus på barnens bästa, skriver Sara Salmonsson.

Det har alltså beslutats att Migrationsverket i Jönköpings län, liksom flera andra migrationsverk runt om i landet, ska lägga ner. Vad händer då med alla barn, ungdomar och vuxna som förlorar sina bostäder? Jo, de ska under 2020/2021 förflyttas till Malmö, Göteborg eller Stockholm. Har inte Malmö, Göteborg och Stockholm redan nått bristningsgränsen för vad de kan axla när det gäller flyktingpolitik? Har inte taktiken varit att alla kommuner ska ta sitt ansvar – och på så vis underlätta för storstäderna?

Läs också: Söndagsskolebarn måste flytta när asylboenden stängs

Psykisk ohälsa bland barn är ett folkhälsoproblem i Sverige, liksom i världen, och behovet av förebyggande åtgärder är stort.

Att plötsligt behöva flytta till en av Sveriges tre största städer rycker upp barnet från trygghet och sammanhang.

—  Sara Salmonsson

Asylsökande kan få vänta i flera år på ett beslut om uppehållstillstånd. Många barn lär sig svenska, går i skolan, får kompisar och känner sig som hemma – precis som barn med svenskt medborgarskap. Att plötsligt behöva flytta till en av Sveriges tre största städer rycker upp barnet från trygghet och sammanhang. Många elever upplever oro och ångest över situationen de befinner sig i. En berörd elev på en mindre ort i Småland uttryckte sig så här angående beslutet: “Vi känner oss som flyttfåglar.”

Var finns barnets perspektiv bland beslutsfattarna i ett land där barnkonventionen blivit lag? Där alla barn – oavsett var de kommer ifrån, eller hur de har kommit hit – ska innefattas av lagen, på samma sätt som barn med svenskt medborgarskap. Barnkonventionen handlar om alla barns lika värde och rättigheter och om att barnets bästa i första hand ska beaktas i alla ärenden som rör barn (SFS 2018:1197).

Ett barn ska inte få lida för att vuxna tar okloka beslut. Inte i Sverige, ett land vi i mycket kan vara stolta över och vill fortsätta vara.

Jag önskar att beslutet omprövas med fokus på barnens bästa.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar