Debatt

Kristna borde känna djup oro över Trumps styre

Replik. Det är inte främst för karaktärsbrister kristna borde uppröras över Trump. Under Trumps ledarskap ser vi en skymning över den amerikanska demokratin, skriver Daniel Sturesson.

Det är alltid vanskligt att dra politiska slutsatser ur en religiös tro. I diskussioner om sådana invecklade frågor är det därför viktigt att undvika förenklingar. Att göra det enkelt för sig finner jag dock tyvärr vara ett genomgående tema i Ronie Berggrens inlägg. Att många evangelikala stöder USA:s extrema vapenlagar räknas på plussidan för Trump utan närmare reflektion. Black lives matter avfärdas som ras-marxism utan någon ambition att vara ärlig om att det i realiteten är en mångfacetterad rörelse och framför allt helt utan någon ansats till att tala om de problem med rasism som är en påtaglig verklighet i USA. Problem som Trump snarare göder än motverkar.

Men det går också att som kristen göra det enkelt för sig när man avfärdar Trump. Genom att exempelvis nöja sig med att referera till hans återkommande otrohet och det sätt han hånar och talar illa om andra för att säga att han knappast personifierar Bibelns budskap. Även om det är sorgligt att se ett viktigt ämbete bäras med en sådan ovärdighet och respektlöshet som den nuvarande presidenten ofta visar är det inte personliga tillkortakommanden som är huvudproblemet med Trump. I stället ser jag två grundskäl till att kristna har anledning att känna oro över hans styre: politiken och undergrävandet av demokratin.

Läs mer: Frida Park: Upp ur Trump- och Biden-dikena, kristna!

Det är i politiken vi hittar de vanligaste skälen som anförs av kristna som stöttar Trump. Det handlar inte minst om synen på abort, exempelvis genom valet av domare till Högsta domstolen. Jag tänker inte ge mig in i abortdiskussionen i sig men jag vill tillföra en annan dimension kopplad till att värna liv.

Det gäller inte minst den generella tillgången till sjukvård, som i dag är allt annat än jämlik eftersom den bygger på resurser. Att miljontals amerikaner står utan sjukförsäkring leder till att de med störst behov av vård inte har rätt till den. Men det handlar också om att ge chanser till att dels planera sitt föräldraskap (genom saklig sexualundervisning och tillgång till preventivmedel) och dels ta hand om ett barn (genom föräldraledighet, stöd till barnomsorg, skolor och tillgång till sjukvård). I dessa avseenden kan Trump och Republikanerna inte ses som några föregångare.

Trump undergräver konsekvent förtroendet för institutioner, expertis och faktiskt för sanningen som sådan.

—  Daniel Sturesson

Jag vill också mena att den som säger sig värna barnen har liten trovärdighet när den försvårar såväl förebyggande insatser för att minska oplanerade graviditeter som förutsättningarna för att faktiskt ta hand om ett barn. Det argument som sannolikt är vanligast för att stötta republikansk politik ur ett kristet perspektiv haltar alltså betänkligt. Hade utrymmet tillåtit hade jag gärna tagit upp fler exempel på politiska frågor där dagens republikaner driver en linje som är svår att argumentera för med biblisk förankring.

Men det mest centrala, som jag ser det, är det sätt på vilket Trump konsekvent undergräver förtroendet för institutioner, expertis och faktiskt för sanningen som sådan. Att politiker vrider och vänder på budskap är inget nytt men Trump underblåser aktivt rena och farliga lögner. Han sprider vidare oerhört allvarliga konspirationsteorier som Qanon, som är en helt ogrundad konspirationsteori om att ledande demokrater och andra kända personer styr världen genom ett hemligt nätverk byggt på pedofili och kannibalism. Dessa idéer har också tydliga inslag av antisemitism.

Man skulle kunna skratta åt Qanon, men med Trumps stöd har konspirationsteorierna fått ett skrämmande genomslag. En opinionsmätning för en vecka sedan visade att mer än hälften av republikanska väljare tror på idéerna helt eller delvis.

Trump försöker också aktivt och utan sakliga skäl så tvivel om det stundande valets legitimitet. Han uppmuntrar talkörer om att fängsla politiska motståndare, inte bara Clinton utan numera även Whitmer (en demokratisk guvernör som nära nog föll offer för en kidnappning av en högerextrem gruppering. FBI hann dessbättre avstyra den).

Hans fullkomligt oansvariga hållning till den pågående pandemin, med massmöten i smittohärdar, underminerande av sakkunniga och vilja att godkänna vaccin utan att respektera säkerhetsrutiner visar på ett förakt för expertis och kunskap som fått förfärliga konsekvenser.

Varför ska kristna då oroas över att vi under Trumps ledarskap ser en skymning över den amerikanska demokratin? Jo, för om vi ser oss runt om i världen är en sak tydlig: Det är i stabila demokratier som kristna har störst möjligheter att tillbe och leva fritt.

Den största garanten för vår frihet som troende är ett samhälle där allas frihet värnas. Det visste kristna ledare i Sverige redan för mer än ett århundrade sedan då de under benämningen frisinnade tog kampen mot auktoritära krafter och för demokratiska rättigheter och friheter. Och det borde få dagens kristna att känna djup oro över Trumps styre.


Fler artiklar för dig